Обрати сторінку

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», Донецький національний університет імені Василя Стуса призначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)» у 2020/2021 навчальному році (далі – Конкурс).

Проведення Конкурсу відбуватиметься у два етапи:
1 етап – рецензування робіт (лютий – березень 2021 року);
2 етап – підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-практичній конференції (14–15 квітня 2021 року).

Запрошуємо студентів-переможців І туру до участі у ІІ турі Конкурсу.

Детальна інформація за посиланням.

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із Германських мов (англійської, німецької)
(2020/2021 н.р.)

ПІБ конкурсанта Тема роботи Найменування ЗВО

Диплом І ступеня

Печерський Євгеній Віталійович Функціональні й типологічні параметри англійської кіберспортивної лексики Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Мисливий Климентій Ігорович Граматичні маркери vong-sprache як особливої креації сучасного німецькомовного інтернет-медіа-дискурсу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ходанович Анастасія Євгеніївна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні аспекти рекламних слоганів

(на матеріалі реклами парфумерії

та косметичної продукції)

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Диплом ІІ ступеня

Плюта Наталія Леонідівна Вербалізація адресант-ідентифікуючих категорій у політичному дискурсі сучасного американського прес-секретаря білого дому (на прикладі мовлення Кейлі Макінані та Шона Спайсера) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Шеремет Вікторія Вікторівна,

Шоколенко Катерина Юріївна

Вербалізація концепту HOME у сучасній англійській мові Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Теслюк Лідія Володимирівна Орієнтаційна образ-схема КОНТЕЙНЕР у новелі Доріс Лессінг «To Room Nineteen» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Козлова Юлія Віталіївна Пандемійна лексична інноватика англійської мови: особливості творення та функціонування Сумський державний університет
Май Марія Олександрівна Репрезентація концепту ТІМЕ у сучасній англійській мові

(на матеріалі лексикографічних джерел)

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Грігорян Анна Ігорівна Інтонаційна організація мовленнєвого акту вибачення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Диплом ІІІ ступеня

Кріль Наталія Андріївна

Фурса Дар’я Ігорівна

Функційний потенціал предикатів на позначення стану суб’єкта в сучасному англомовному дискурсі Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Вест Валерія Національно-культурна специфіка концепту пам’ять у романі Каті Петровської «Vielleicht esther» Київський національний лінгвістичний університет
Хмікей Вікторія Миколаївна Метафоричне вживання назв металів в українській та німецькій мовах Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Мельник Дарина Вікторівна Структурно-семантичні особливості англомовних рекламних слоганів Сумський державний університет
Колмакова Юлія Сергіївна Лінгвостильові особливості німецькомовних рецензій на художні фільми Маріупольський державний університет
Щукіна Маргарита Валеріївна Тематична диференціація одиниць на позначення поняття ncer у сучасній англійській мові Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Горпиненко Ірина Олександрівна Вербалізація поняття Black Lives Matter в англомовних новинних статтях Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Косар Діана Богданівна Основні способи словотвору у повісті Крістіне Нестлінгер «Die Ilse ist weg» Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Спеціальні номінації

За креативний підхід до аналізу емпіричного матеріалу

Деркач Дарина Олегівна Вербалізація смакової перцепції в індивідуально-авторській картині світу Джулії Пауелл

(на матеріалі мемуарів «Julia and Julie: 365 days, 524 recipes, 1 tiny apartment kitchen»)

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

За ґрунтовне володіння методами лінгвістичного аналізу

Барзак Ганна Олексіївна Структурно-семантичні особливості англомовних термінів лінгводидактики Хмельницька гуманітарною-педагогічна академія

За креативне розв’язання лінгвістичної проблеми

Безбах Крістіна Ігорівна Гендерні стереотипи як реалії сьогодення в німецькій та в українській лінгвокультурах Донецький національний університет імені Василя Стуса

Рейтинговий список студентських наукових робіт,
поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
із «Германських мов (англійської, німецької)» (2020/2021 р.)

Шифр Рецензії Підсумковий рейтинговий бал
(перший етап ІI тур)
1. Комп’ютерні ігри Рецензія 1 Рецензія 2 93,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
2. Сузір’я Оріон Рецензія 1 Рецензія 2 91,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
3. Прес-секретар Рецензія 1 Рецензія 2 91 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
4. Home Рецензія 1 Рецензія 2 89,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
5. Філолог-новатор Рецензія 1 Рецензія 2 89 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
6. Лессінг Рецензія 1 Рецензія 2 86,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
7. Внутрішній стан Рецензія 1 Рецензія 2 86 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
8. Корона Рецензія 1 Рецензія 2 85 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
9. Cognitively spoiled Рецензія 1 Рецензія 2 84 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
10. Адріатика Рецензія 1 Рецензія 2 83 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
11. Speech act Рецензія 1 Рецензія 2 82,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
12. Mirror15 Рецензія 1 Рецензія 2 81,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
13. Рецензії на фільми Рецензія 1 Рецензія 2 78,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
14. Рекламні слогани Рецензія 1 Рецензія 2 78 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
15. Успіх словотвору Рецензія 1 Рецензія 2 77 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
16. Борітеся – поборете! Рецензія 1 Рецензія 2 76,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
17. Blm2021 Рецензія 1 Рецензія 2 76 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
18. Розумний пес Рецензія 1 Рецензія 2 75,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
19. Перцепція Рецензія 1 Рецензія 2 75 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
20. Образ жінки Рецензія 1 Рецензія 2 74,5 Рекомендована до участі в науково-практичній конференції
21. Astra 13 Рецензія 1 Рецензія 2 74 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
22. Абревіація. Євросоюз Рецензія 1 Рецензія 2 73,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
23. Riddle Рецензія 1 Рецензія 2 72,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
24. Образ України Рецензія 1 Рецензія 2 72 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
25. Crater Lake Рецензія 1 Рецензія 2 71,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
26. Natura sanat Рецензія 1 Рецензія 2 71 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
27. THEUNDOING Рецензія 1 Рецензія 2 70,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
28. Книга Рецензія 1 Рецензія 2
Рецензія 3
69,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
29. Переклад назв фільмів Рецензія 1 Рецензія 2 68 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
30. Objnevi21 Рецензія 1 Рецензія 2 68 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
31. Звукова метафора Рецензія 1 Рецензія 2 67,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
32. Молодіжні неологізми Рецензія 1 Рецензія 2 67 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
33. Нарнія Рецензія 1 Рецензія 2 65,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
34. Англійський шик Рецензія 1 Рецензія 2 64,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
35. Вербальна агресія Рецензія 1 Рецензія 2 63,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
36. Художній концепт Рецензія 1 Рецензія 2 62,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
37. English Рецензія 1 Рецензія 2
Рецензія 3
62 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
38. KJV Рецензія 1 Рецензія 2
Рецензія 3
62 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
39. Колороніми у фразеологізмах Рецензія 1 Рецензія 2 61,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
40. German Kritik Рецензія 1 Рецензія 2 61 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
41. Duitse minnaar Рецензія 1 Рецензія 2 59 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
42. Автентичні Міжнародний Рецензія 1 Рецензія 2 57,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
43. Дипломатичний дискурс Рецензія 1 Рецензія 2
Рецензія 3
57 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
44. Anna Kord Рецензія 1 Рецензія 2 56 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
45. Ловець метеликів Рецензія 1 Рецензія 2 53,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
46. Male, female Рецензія 1 Рецензія 2
Рецензія 3
53 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
47. Conceptual metaphor Рецензія 1 Рецензія 2 50,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
48. 007 animated fairy tale Рецензія 1 Рецензія 2 49,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
49. Американський сленг Рецензія 1 Рецензія 2 47,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
50. Зів’яле листя Рецензія 1 Рецензія 2 41,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
51. 20/21-2 Рецензія 1 Рецензія 2 35,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
52. Дитяча картина світу Рецензія 1 Рецензія 2 35,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
53. Discourseterra Рецензія 1 Рецензія 2 35,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
54. Конкурс германістика Рецензія 1 Рецензія 2 34,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
55. 20/21-3 Рецензія 1 Рецензія 2 32,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
56. Erudite, philologist Рецензія 1 Рецензія 2 32 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
57. Гендерні стереотипи Рецензія 1 Рецензія 2 29,5 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
58. 20/21-1 Рецензія 1 Рецензія 2 28 Не рекомендована до участі в науково-практичній конференції
59. Detective text не допущена до участі в конкурсі
60. Збагачення мови не допущена до участі в конкурсі
61. Емоційний інтелект не допущена до участі в конкурсі
62. 053 TFLT не допущена до участі в конкурсі
63. 5962V не допущена до участі в конкурсі