Обрати сторінку

Проекти ДФФД – 2018 рік

У 2018 р. наукові колективи ДонНУ імені Василя Стуса виконали два проекти конкурсу Ф78 Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД).

 

Програма

Назва проекту

Керівник

Конкурс Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України

НДР «Дослідження магнітного ефекту близькості в плівкових контактах надпровідника з феромагнітним металом» (замовник – Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України; договір № 9/06 від 23.06.2018 р.; № держреєстрації 0118U005014)

М. О. Білоголовський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Конкурс Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України

НДР «Моделювання вольт-амперних характеристик довгих джозефсонівських контактів на основі експериментальних результатів» (замовник – Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України; договір № 76-4-ІМФ/12.0–21 від 29.08.2018 р.; № держреєстрації 0118U005181)

В. С. Ткаченко, канд. фіз.-мат. наук, доц.