Обрати сторінку

НДР 0118U003137

«Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри»

 

1. Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки: науково-аналітичне видання. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 464 с.
2. Загнітко А. Подих рідного слова / Анатолій П. Загнітко. ‒ Донецьк: ДонНУ, 2014. ‒ 236 с.
3. Загнітко Анатолій Панасович. Теорія граматики і тексту: монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 480 с.
4. Анатолій Загнітко, Ілля Данилюк, Жанна Краснобаєва-Чорна, Оксана Путіліна, Ганна Ситар. Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики : Монографія. – Вінниця : «ТОВ Нілан-ЛТД», 2015. – 472 с.
5. Загнітко Анатолій Теорія лінгвоперсонології : [монографія] / Анатолій Загнітко. – Вінниця: Нілан-Лтд, 2017. – 136 с.
6. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – Вып. 60. – 320 с.
7. Загнитко А. Теория грамматических и текстовых структур : [монография] / Анатолий Загнитко. – Berlin: Lambert Academic Publishing, 2018. – 634 с.
8. Загнітко А. Мовний простір граматики : [монографія] / А. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 448 с.
9. Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). – Вінниця : ДонНУ, 2018. – Вип. 11. – 161с.
10. Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы; ГрГУ редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – 311 с.