Обрати сторінку

Здобутки студентів та молодих вчених

Здобутки за 2020-2021 навчальний рік

Студентка економічного факультету Статкевич К.О. (наукового керівника -Янчук Т.В.) отримала ІІ місцем в номінації “Магістерські роботи” на V Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг».

Диплом ІІ ступеня отримала студентка факультету іноземних мов Роллер А. Ю. у ХІІ Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів.

Студенти юридичного факультету Лапчевська К.В. та Захарчук Д.О. (тренер команди – Амелічева Л.П.) посіли ІІ місце у конкурсі «UP» Міжнародного стажування «Корупція та її вплив на права людини».

Студентка  факультет іноземних мов Джоган В.О.  посіла ІІІ місце у XV Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі – 2021» в номінації «Переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову».

Студентка економічного факультету Ковальчук Д.О. (науковий керівник – Разборська О.О.) отримала ІІІ місце в Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.

Студентка факультет іноземних мов Головенько В.В. (науковий керівник – Залужна О.О.) отримала диплом І ступеня на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 035 «Філологія».

На 15-му Стипендійному конкурсі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» перемогу отримали 4 студенти Університету: Таранова С.В. (студентка факультету хімії, біології та біотехнологій), Мельник О.М. (студент факультету хімії, біології та біотехнологій), Статкевич К.О. (економічний факультет), Марчук Л.С. (студентка факультету хімії, біології та біотехнологій).

Диплом ІІ ступеню отримав студент економічного факультету Мережко В.А. (науковий керівник – Трегубов О.С.)  в Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» в номінації “Магістерські роботи”.

Студент економічного факультету Бережок Р.О. посів ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Диплом за зайняте призове 3 місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт і творчих проєктів з використання ІКТ (Республіка Казахстан. Карагандинський державний університет ім. Є.А. Букетова) отримала Суховірська О.В., студентка економічного факультету.

На ХХІІ Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» студентка факультету хімії, біології та біотехнологій Олексій Ю.А. (науковий керівник – Радіо С.В.) отримала диплом ІІІ ступеня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про підсумки проведення «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей» № 865 від 28.07.2021 року перемогу отримали 22 студенти з 18 галузей/знань спеціальностей, а саме:

ІІ місце – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – Погоріла Ю.В., студентка факультету інформаційних і прикладних технологій (науковий керівник – Ковальська Л.А.);

ІІІ місце – «Історія та археологія» – Драчук Ю.О., студентка факультету історії та міжнародних відносин (науковий керівник – Отземко О.В.);

ІІ місце – «Прикладна лінгвістика» – Коломієць А.В., студентка філологічного факультету (науковий керівник – Гарбера І.В.);

І місце – «Германські мови (англійська, німецька)» – Ходанович А.Є., студентка факультету іноземних мов (науковий керівник – Залужна О.О.);

ІІІ місце – «Економія підприємства» – Панасюк П.І., студент економічного факультету (науковий керівник – Ахновська І.О.);

ІІ місце – «Управління персоналом і економіка праці» – Калько І.Р., студентка економічного факультету (науковий керівник – Дороніна О.А.);

ІІІ місце – «Політологія» – Погорелюк Є.Ю. та Олексієнко А.С., студенти  факультету інформаційних і прикладних технологій (науковий керівник – Нагорняк Т.Л.);

ІІІ місце – «Загальна та соціальна психологія» – Дударенко А.А., студент філологічного факультету (науковий керівник – Пузь І.В.);

І місце – «Журналістика» – Нишпорська Д.І., студентка факультету інформаційних і прикладних технологій (науковий керівник – Супрун В.М.);

ІІ місце – «Банківська справа» – Ставська К.А., студентка економічного факультету (науковий керівник – Волкова В.В.);

ІІІ місце – «Антикризовий менеджмент» – Вісіцька Д.О., Вронський М.О., студенти економічного факультету (науковий керівник – Дороніна О.А.);

ІІ місце – «Маркетинг» – Пелехацький Д.О., Якубінська Ю.Е., студенти економічного факультету (науковий керівник – Боєнко О.Ю.);

ІІІ місце – «Маркетинг» – Любінчак К.Р., Денисова А.С., студентки економічного факультету (науковий керівник – Янчук Т.В.);

ІІІ місце – «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» – Борівська В.М., студентка юридичного факультету (науковий керівник – Міхайліна Т.В.);

ІІІ місце – «Математика та статистика. Прикладна математика(механіка)» – Білоус Р.В., студент факультету інформаційних і прикладних технологій (науковий керівник – Вєтров О.С.);

ІІІ місце – «Автомобільний транспорт» – Скрильова М.А., студентка факультету інформаційних і прикладних технологій (науковий керівник – Анісімова О.М.);

І місце – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» – Парчевська В.В., студентка факультету історії та міжнародних відносин (науковий керівник – Паніна І.Г.);

ІІІ місце – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» – Бондар І.В., студентка факультету історії та міжнародних відносин (науковий керівник – Богінська І.В.).

Здобутки за 2019-2020 навчальний рік

В рамках стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, згідно з результатами Конкурсу-2019/20 переможцями стали студентки Стусівського університету:

  • Олексій Юлія Анатоліївна (Факультет хімії, біології і біотехнологій);
  • Оцвера Анна Вікторівна (Факультет історії та міжнародних відносин);
  • Ковальська Марія Станіславівна (Факультет хімії, біології і біотехнологій);
  • Кулібаба Діана Олегівна (Факультет хімії, біології і біотехнологій).

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №692 від 17.06.2020 р. «Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам». Вітаємо РИСІЧ Анастасію Віталіївну та ГОРКУН Карину Вікторівну з призначенням академічної стипендії на ІІ семестр 2019/2020 навчального року та бажаємо успіхів в подальших здобутках.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №695 від 17.06.2020 р. «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2020 рік». Вітаємо Гакало Анастасію Павлівну, студентку 2 курсу, СО «Бакалавр», факультету історії та міжнародних відносин з призначенням соціальної стипендії на 2020 рік.

Згідно з постановою президії Комітету від 10 червня 2020 року № 4 про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, президія Комітету постановила призначення 154 урядові стипендії. Вітаємо наших молодих вчених – стипендіатів Кабінету Міністрів України 2020:

Марійчак Олександра Юріївна

Марійчак Олександра Юріївна

молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Хімія поліксометалів»

Решетник Катерина Сергіївна

Решетник Катерина Сергіївна

старший викладач кафедри ботаніки та екології.

4 червня 2020 року на базі Одеського національного політехнічного університету відбулося підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за рівнями вищої освіти бакалавр та магістр. За результатами оцінювання конкурсною комісією Дипломом ІІ-го ступеня відзначено дипломну роботу Любімова Олексія Юрійовича. Науковий керівник: завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Трегубов Олександр Сергійович.

Вітаємо переможця та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Козловський Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, з нагоди Дня працівників освіти, був нагороджений грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, високий професіоналізм.

Вітаємо Сергія Володимировича та бажаємо успіхів в подальших здобутках.

29 травня на базі Національного авіаційного університету відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права». Відповідно до Протоколу рішення галузевої конкурсної комісії робота Бондар Анастасії Сергіївни, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Стаднік Ірини Василівни, старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

25 травня на базі Університету державної фіскальної служби України зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» відбувся ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Відповідно до Протоколу рішення галузевої конкурсної комісії робота Швидкої Олени Василівни, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Жданової Інни Євгеніївни, доцента кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

У квітні – травні 2020 року в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса проходив традиційний щорічний конкурс «Молодий науковець року».
Відповідно до Наказу ДонНУ імені Василя Стуса  № 158/05 від 26.05.2020 р., переможцями конкурсу в номінації «Кращий молодий учений 2019 року» у трьох галузях наук визнано та нагороджено дипломами:
з природничих наук:
І ступеня – Леонову Наталю Геннадіївну, кандидата хімічних наук, доцента, доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій;
І ступеня  – Решетник Катерину Сергіївну, старшого викладача кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій;
ІІ ступеня  – Василенко Валерію Юріївну, асистента кафедри інформаційних систем управління факультету інформаційних і прикладних технологій.
з гуманітарних наук:
І ступеня  – Краснобаєву-Чорну Жанну Володимирівну, доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету;
ІІ ступеня  – Пятницькову Ірину Володимирівну, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин;
ІІІ ступеня  – Пузь Ірину Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри психології філологічного факультету.
з економіко-правових наук:
І ступеня  – Гоцуляка Юрія Вікторовича, доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права юридичного факультету;
ІІ ступеня  – Волкову Валерію Валеріївну, кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів та банківської справи економічного факультету.

Переможцями конкурсу в номінації «Студент-науковець 2019 року» у трьох галузях наук визнано та нагороджено дипломами:

з природничих наук:
І ступеня – Юськова Дмитра Сергійовича, студента 1 курсу СО «Магістр» факультету хімії, біології і біотехнологій;
ІІ ступеня – Олексій Юлію Анатоліївну, студентку 4 курсу СО «Бакалавр» факультету хімії, біології і біотехнологій;
ІІІ ступеня – Соловйову Анастасію Ігорівну, студентку 1 курсу СО «Магістр» факультету інформаційних і прикладних технологій;
ІІІ ступеня – Підгурську Анастасію Ігорівну, студентку 3 курсу СО «Бакалавр» фізико-технічного факультету.
з гуманітарних наук:
І ступеня – Рогову Марину Олександрівну, студентку 1 курсу СО «Магістр» філологічного факультету;
ІІ ступеня – Безносюк Людмилу Анатоліївну, студентку 4 курсу СО «Бакалавр» факультету інформаційних і прикладних технологій;
ІІ ступеня – Головенько Віту Віталіївну, студентку 4 курсу СО «Бакалавр» факультету іноземних мов;
ІІІ ступеня – Швець Катерину Андріївну, студентку 1 курсу СО «Магістр» факультету інформаційних і прикладних технологій.

з економіко-правових наук:
І ступеня – Драч Дар’ю Леонідівну, студентку 2 курсу СО «Бакалавр» юридичного факультету;
ІІ ступеня – Статкевич Катерину Олександрівну, студентку 1 курсу СО «Магістр» економічного факультету.

10 квітня в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика». Робота студентки Телецької Аліни Олександрівни, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Важеніної Олени Григорівни, доцента кафедри української мови та культури.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

10 квітня 2020 р. в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика». Робота студентки Рогової Марини Олександрівни, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Гарбери Ірини Володимирівни, доцента кафедри загального та прикладного мовознавства і слов`янської філології.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

9 квітня в Київському національному лінгвістичному університеті відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Германські мови (англійська, німецька)». Робота студентки Головенько Віти Віталіївни, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Залужної Ольги Олексіївни, доцента кафедри англійської філології.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Протягом січня – квітня 2020 року, на базі кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, проходив ІV Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» за рівнями вищої освіти бакалавр та магістр. Робота Остапчук Наталії Сергіївни була відзначена Дипломом І ступеня. Науковий керівник – Буга Лілія Юріївна, лаборант кафедри теорії і практики перекладу.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

На базі факультету історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 8-9 квітня 2020 року відбувся підсумковий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія». Робота студента Литвака Олега Олеговича, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Темірової Надії Романівни, професора кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки.

Вітаємо переможця та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

На базі механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, з кінця лютого до початку квітня 2020 року, відбувався перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань (спеціальностей) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)». За результатами рецензування студентських наукових робіт конкурсною комісією робота Соловйової Анастасії Ігорівни, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Горбань Юлії Сергіївни, доцента кафедри прикладної математики.
Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Протягом 4-5 квітня, на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг». Відповідно до Протоколу рішення галузевої конкурсної комісії, робота студентів Пелехацького Дмитра Олександровича та Якубінської Юлії Едуардівни була нагороджена дипломом І ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Боєнко Олени Юріївни, завідувача кафедра Маркетингу. Також, робота студентки Тичинської Анни Ігорівни, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Буги Наталії Юріївни, доцента кафедри маркетингу.

Вітаємо переможців та наукових керівників та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

3 квітня в Херсонському державному університеті відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Загальна та соціальна психологія». Робота студента Дударенка Артема Андрійовича, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Пузь Ірини Володимирівни, доцента кафедри психології.

Вітаємо переможця та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Протягом березня 2020 р. в Одеському національному політехнічному університеті відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Робота студентки Вакуленко Юлії Олегівни, за результатами рецензування була нагороджена дипломом І ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Щербіни Ольги Сергіївни, доцента кафедри інформаційних систем управління.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Протягом березня-квітня, на базі Полтавської державної аграрної академії відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції». Відповідно до Протоколу рішення галузевої конкурсної комісії, робота студентки Безносюк Людмили Анатоліївни, була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Анісімової Ольги Миколаївни, завідувача кафедри інформаційних систем управління.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках

18 березня  2020 р. в Тернопільському національному економічному університеті відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Робота студентки Зулінської Анни Юріївни, за результатами рецензування була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Середи Ганни Володимирівни, доцент кафедри Менеджменту та поведінкової економіки

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

28 лютого 2020 р. завершився 1-й етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science 2020» що проводився на базі Одеської національної академії харчових технологій за підтримки Міністерства освіти і науки України під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association. За результатами рецензування студентських наукових робіт конкурсною комісією, роботи наших студентів отримали такі місця:

  • робота Підгурської Анастасії1 місце за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка». Науковий керівник Ніколюк Петро Карпович, професор кафедри комп`ютерних наук та інформаційних технологій;
  • робота Статкевич Катерини та Шаповал Анастасії2 місце за напрямом «Економіка та управління». Науковий керівник Боєнко Олена Юріївна, завідуючий кафедрою маркетингу.

Вітаємо переможців та наукових керівників та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

У Київському національному торговельно-економічному університеті 27 лютого відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Відповідно до Протоколу рішення галузевої конкурсної комісії, робота студентки Бензар Олени В’ячеславівни, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконана під керівництвом Лактіонової Олександри Анатоліївни, завідувача кафедри фінансів і банківської справи.

Вітаємо переможницю та наукового керівника та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

8 лютого 2020 року на базі університету імені Короля Данила (м. Івано-Франківськ) відбувся фінальний етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка.

За результатами конкурсу Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Степова Ганна Олександрівна, студентка Факультету хімії, біології і біотехнології.

Вітаємо переможницю та наукового керівника – Просалову Віру Андріївну. Бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1438 від 09.11.2019 р. «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на 2019/2020 навчальний рік» на підставі пропозицій закладів вищої освіти призначено стипендії кращим студентам українських вишів. Зокрема, іменну стипендію Верховної Ради України одержуватиме студентка економічного факультету Калачик Аліна Василівна.

Вітаємо Аліну Василівну та бажаємо успіхів в подальших здобутках.

Протягом 05-07 листопада 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшов VIIІ Всеукраїнський студентський турнір з історії. Студенти факультету історії та міжнародних відносин – Касьян Валентина Олександрівна, Порощук Лілія Валентинівна та Гуменчук (Назарова) Ірина Анатоліївна посіли ІІІ місце. У підготовці студентів до турніру брали участь професорсько-викладацький склад кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки – Темірова Надія Романівна, Отземко Олена Вікторівна, Пятницькова Ірина Володимирівна.

Вітаємо переможців та наукових керівників та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 558-р, про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2018 рік. Виконуючому обов’язки декана біологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Овчинниковій Юлії Юріївні, лідеру громадської організації «Молодіжна ініціатива міст» присуджена премія За культурно-мистецьку та наукову діяльність, збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини.

Вітаємо Юлію Юріївну та бажаємо успіхів в подальших здобутках.

Навесні 2019 року у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, з метою посилення значення молодих учених у науковій діяльності Університету засобами організацій та проведення заходів із популяризації науково-дослідної діяльності серед студентської молоді, проводився конкурс «Молодий науковець року».
Переможцями конкурсу в номінації «Студент-науковець 2018 року» у трьох галузях наук визнано:

у природничих науках: Горохову Олену (Фізико-технічний факультет), Юськова Дмитра (Біологічний факультет), Олексій Юлію (Навчально-науковий інститут хімії), Дідур Ірину (Факультет математики та інформаційних технологій);

з гуманітарних наук: Куцу Маргариту (Факультет іноземних мов), Швець Катерину (Історичний факультет);

з економіко-правових наук: Бензар Олену (Економічний факульте); Савчук Катерину (Юридичний факультет).

Переможцями конкурсу в номінації «Молодий науковець 2018 року» у трьох галузях наук визнано:

з природничих наук: Леонову Наталію Генадіївну, кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії навчально-наукового інституту хімії; Щербіну Ольгу Сергіївну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри інформаційних систем управління; Решетник Катерину Сергіївну, викладача кафедри фізіології та біохімії рослин біологічного факультету.

з гуманітарних наук: Краснобаєву-Чорну Жанну Володимирівну, доктора філологічних наук, професора кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету; Білецьку Олену Всеволодівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри германської філології факультету іноземних мов; Курзенкову Аллу Олександрівну, доцента кафедри спеціальних галузей історичної науки історичного факультету.

з економіко-правових наук: Томчука Віктора Васильовича, доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту економічного факультету; Гоцуляка Юрія Вікторовича, доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права юридичного факультету.

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Протягом квітня-травня 2019 року у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулася Ректорська олімпіада для аспірантів. Переможців нагородили дипломами з таких дисциплін:

«Педагогіка вищої освіти»:

Диплом І ступеня – Гресько Інну Миколаївну – аспірантку 1 року навчання, філологічного факультету.

Диплом ІІ ступеня – Котець Яну Юріївну – аспірантку 1 року навчання, кафедри філософії.

Диплом ІІІ ступеня – Козаченко Олену Євгенівну – аспірантку 1 року навчання, філологічного факультету.

«Іноземна мова (англійська)»:

Диплом І ступеня – Гресько Інну Миколаївну – аспірантку 1 року навчання, філологічного факультету.

Диплом ІІ ступеня – Дуванову Еллу Сергіївну – аспірантку 1 року навчання, навчально-наукового інституту хімії.

Диплом ІІІ ступеня – Гордєєву Ірину Олександрівну, аспірантку 2 року навчання, навчально-наукового інституту хімії.

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів в подальших наукових здобутках.

Президія Національної академії наук України на засіданні від 8 лютого 2017 року присудила Премію Національної академії наук для студентів вищих навчальних закладів студентці Донецького національного університету імені Василя Стуса Сергієнко Юлії Євгенівні за роботу “Структура і властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідрідного тверднення”.