Обрати сторінку

Конкурс проєктів молодих учених 2021

Конкурсний відбір проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених у 2021 році

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Перелік проєктів, які пропонуються до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2022 року:

1. «Зелений» каталіз розкриття циклу асиметричних оксиранів для синтезу мономерів модифікованих епоксидних композицій. Керівник – ЮТІЛОВА Ксенія, канд. хім. наук. Секція – Нові матеріали та виробничі технології. Плановий обсяг фінансування – 2925,747 тис. грн., у т.ч. 984,949 тис. грн. на 2022 рік – інформація до проєкту

2. Підвищення ефективності кримінально-правової охорони довкілля як пріоритетний напрям забезпечення національної безпеки України в екологічній сфері. Керівник – МОВЧАН Роман, д-р юрид. наук, доц. Секція – Безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян. Плановий обсяг фінансування – 2682,443 тис. грн., у т.ч. 833,061 тис. грн. на 2022 рік – інформація до проєкту