Обрати сторінку

Вчені ради

З 1 червня 2017 року в університеті функціонує 4 спеціалізовані вчені ради, з них 1  – із захисту докторських і кандидатських та 3 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями (3 – із захисту докторських і 7 – із захисту кандидатських дисертацій).

За 2018 рік у спеціалізованих вчених радах ДонНУ імені Василя Стуса захищено 17 дисертацій – 14 кандидатських і 3 докторські.

За 2018 рік відхилених Атестаційною колегією МОН України дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах ДонНУ імені Василя Стуса, немає.

Ознайомитись з авторефератами, дисертаціями і відгуками на них можна на сайті Автореферати дисертацій  за допомогою вкладки “Архіви”.

Інформація стосовно дати, місця і часу проведення захисту знаходиться за посиланням .

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.051.03

Шифр і назва спеціальностей:

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 11.051.12

Шифр і назва спеціальностей:

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.051.13

Шифр і назва спеціальностей:

23.00.02 – політичні інститути та процеси

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 11.051.14

Шифр і назва спеціальностей:

10.02.01 – українська мова
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство