Обрати сторінку

Університет у рейтингах

Місце Донецького національного університету імені Василя Стуса  на освітній і науковій карті України та світу може бути відображенням його позицій в різноманітних як національних, так і міжнародних рейтингах.

QS World University Rankings.

Рейтинг World University Rankings від британської компанії Quacquarelli Symonds (QS), що публікується десятий рік поспіль, визнаний в усьому світі як інструмент оцінювання якості освіти.

Укладачі рейтингу використовують шість основних критеріїв оцінки ВНЗ:

1) репутація в академічному середовищі (40%);
2) індекс цитованості (20%);
3) співвідношення викладацького складу до кількості студентів (20%);
4) репутація серед роботодавців (10%);
5) частка іноземних студентів (5%);
6) частка іноземних викладачів (5%).

До рейтингу кращих університетів світу QS потрапляють тільки ті університети, які пропонують усі рівні освіти: бакалаврат, магістратуру та докторантуру (або аспірантуру).

У 2016 році до світового рейтингу увійшли шість українських ВНЗ.

ДонНУ посів місце у групі 701+.

Варто зазначити, що ДонНУ, починаючи з 2011 року дещо втратив позиції в цьому рейтингу, коли вперше потрапив до категорії 501+.

Emerging Europe and Central Asia QS Ranking.

З 2014 р. QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia виділяє 200 кращих університетів у цьому регіоні. Прагнучи дослідити ефективність вищих навчальних закладів в країнах Східної Європи і Кавказу, ранжування використовує методологію, що збігається із загальною методологією QS World University Rankings® та аналогічну тим, які використовуються для інших регіональних рейтингів QS. Укладачі рейтингу використовують дев’ять основних критеріїв оцінки ВНЗ:

1) репутація в академічному середовищі (30%);
2) репутація серед роботодавців (20%);
3) співвідношення викладацького складу до кількості студентів (15%);
4) індекс цитованості (10%);
5) відсоток представленості у мережі «Інтернет» (10%);
6) відсоток співробітників  зі степенем PhD (5%);
7) індекс цитувань на папері (5%);
8) частка іноземних викладачів (2,5%);
9) частка іноземних студентів (2,5%).

ДонНУ у 2016 р. посів 101 місце, випередивши Львівський політехнічний університет.

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» (http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року. У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги ВНЗ України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

У загальному консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса ділить 17-18 місця спільно з Ужгородським національним університетом. За підсумками 2015 року університет посідав загальне 15 місце.

У рейтингу кращих ВНЗ центрального регіону України втрачено одну позицію — університет поступився першою сходинкою Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара.

За даними цього ж рейтингу ДонНУ у 2016 р. визнано найкращим серед ВНЗ м. Вінниці та Вінницької області. Проте, аналізуючи окремі складові консолідованого рейтингу, варто відзначити, що університет поступається в рейтингу «Топ-200» двом вінницьким ВНЗ – Вінницькому національному технічному університету та Вінницькому національному медичному університету ім. М. І. Пирогова.

А в рейтингу Webometrics університет поступається ВНТУ п’ятьма позиціями. Головним показником, за яким ДонНУ значно випереджає всі вінницькі ВНЗ, є рейтинг за показниками наукометричної бази Scopus.

Топ-200 Україна.

Стартувавши у 2006 році, проект «Топ-200 Україна» став першим і залишається на сьогодні єдиним акредитованим IREG (IREG — Міжнародна Експертна Група з Ранжування) академічним рейтингом в Україні, відмінною рисою якого є спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв. У 2016 році оголошено десятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень ВНЗ різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

Діяльність ВНЗ оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на основі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних показників (5%). Інтегральний індекс (ІЗ) представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу (Інп), якість навчання (Іян), міжнародне визнання (Імв). Усього для формування зазначених індексів у 2015 році використовувався 21 індикатор прямого виміру з сумарною вагою 80% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 20%.

У 2015/2016 році додатково було введено критерій «Інноваційна діяльність університетів». Цей критерій кількісно вимірювався обсягом інвестицій, зроблених приватним, високотехнологічним бізнесом в стартапи університетів. У якості стартапів розглядалися не лише новітні технічні розробки, а й проекти в різних галузях людської діяльності (біологічній, медичній, аграрній, гуманітарній та інших), які ґрунтувалися на новітніх ідеях і мали попит на ринку споживачів.

У 2016 році ДонНУ посів 9 місце серед класичних університетів і 32 – серед 200 ВНЗ України.

Рейтинг університетів світу Webometrics.

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч ВНЗ світу та укладається з 2004 року однією з найбільших наукових установ Європи – Національною дослідницькою радою Іспанії. Найбільшу вагу в рейтингу (80%) займають показники цитованості ВНЗ в мережі Інтернет та у наукометричній базі Scopus. Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики «відкритого доступу» до результатів своїх досліджень, навчальних матеріалів, нормативної бази тощо. У 2015 році Лабораторія Cybermetrics внесла зміни у розрахунок показників, значно збільшивши вплив університетських публікацій, які входять в 10% найбільш цитованих у відповідних галузях науки за даними Scimago (на основі Scopus). Цього року методика рейтингу також зазнала деяких змін. Webometrics продовжує боротися з нечесними практиками підвищення рейтингу за рахунок штучних зовнішніх посилань. Для цього було додано додаткові фільтри в алгоритм підрахунку показника цитованості веб-ресурсів. Також автори рейтингу виправили недолік, пов’язаний з дискримінацією ВНЗ з «міських» доменів, який був присутній у попередній редакції.

Рейтинг публікується двічі на рік — у січні та в липні.

Станом на 02.02.2015 року ДонНУ посідав 32 місце серед ВНЗ України (загалом 299 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 4 445 місце серед ВНЗ світу.

Станом на липень 2015 року ДонНУ посідає 21 місце серед ВНЗ України (загалом 295 українських ВНЗ присутньо в рейтингу) та 5 136 місце серед ВНЗ світу.

Станом на січень 2016 року університет посідав 26 місце серед 292 ВНЗ України та 4 338 місце серед ВНЗ світу.

Станом на липень 2016 року університет посідає 23 місце серед 344 ВНЗ України та 4 262 місце серед ВНЗ світу.

Рейтинг за показниками Scopus.

У квітні 2016 р. видавничою службою «УРАН», на замовлення порталу «Освіта.ua», здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Станом на 04.04.2016 р. ДонНУ імені Василя Стуса посідає 17 місце (10-те серед класичних університетів) серед 128 ВНЗ України за показниками публікаційної активності у виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. За минулий рік Донецьким національним університетом імені Василя Стуса втрачено три позиції в загальному рейтингу та одну – серед класичних університетів.

Ключовим у цьому рейтингу є показник індексу Гірша, так званий h-index.

У ДонНУ імені Василя Стуса наразі він становить 26, порівняно з минулорічним рейтингом він зріс на одиницю.

Університету вдалося відновити дещо втрачені позиції в рейтингу серед ВНЗ України та світу. Це стало результатом як часткової зміни методології оцінювання так і завдяки розбудові електронних сторінок факультетів, кафедр і структурних підрозділів університету і активізації процесу висвітлення інформації про заходи, що відбуваються в університеті, та здобутки науковців, аспірантів і студентів у науковій, освітній та громадській діяльності.