Обрати сторінку

Університет у рейтингах

Місце Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній і науковій карті України та світу може бути відображенням його позицій в різноманітних як національних, так і міжнародних рейтингах.

QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia

У рейтингуванні за методикою «QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia» беруть участь понад 2 900 університетів. Ключовими акцентами рейтингу є репутація в академічному середовищі (30%), репутація серед роботодавців (20%), співвідношення викладацького складу та кількості студентів (10%), частка співробітників зі ступенем PhD (5%), наукові роботи (10%), частка іноземних викладачів (2,5%), частка іноземних студентів (2,5%), міжнародна дослідницька мережа (10%), вплив університету в Інтернеті (5%), кількість цитувань на одну статтю (5%).

ДонНУ імені Василя Стуса у 2019 р. посів 10–15 місце серед 18 ЗВО України, представлених у рейтингу (у 2018 р. – 10–14, 2017 р. – 8 місце), і потрапив до категорії 201–250 загалом в регіоні Східної Європи та Центральної Азії. У порівнянні з 2018 р. позиція Університету в цьому рейтингу не змінилась.

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2019 року.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”.
Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає ЗВО III-IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі медичні університети України», «Кращі педагогічні університети України», «Кращі приватні університети України», «Кращі університети столиці», а також «Рейтинг ЗВО за областями» та «Рейтинг ЗВО за регіонами України».
В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів рейтинги: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
У 2019 році у консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса посів 21 місце серед 237 ЗВО, 4 місце серед кращих вишів Центральної України.
Наш Університет входить в десятку кращих ЗВО серед класичних університетів України.

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2019 року

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2019».
Як зазначають укладачі рейтингу, при ранжуванні закладів вищої освіти експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти», яка цього року проходила в Університеті Болоньї 8-10 травня 2019 року.У 2016 році ДонНУ посів 9 місце серед класичних університетів і 32 – серед 200 ВНЗ України.
Однією із головних тенденцій в цьогорічному ранжуванні університетів залишалося знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.
Методологія дослідження використовує чотири основних критерії: сприйняття діяльності університету роботодавцями та загальна репутація в академічному середовищі; якість дослідницької та викладацької діяльності; загальна якість навчання; бал ЗНО на контракт; міжнародне визнання інституту і його присутність у глобальному інформаційному просторі .
У 2019 році ДонНУ імені Василя Стуса посів 31 місце серед 200 університетів.

Рейтинг університетів світу Webometrics.

Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував традиційний рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в мережі. Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік, у січні та липні.

У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених на сайт файлів та інші показники, пише портал Освіта.ua.
Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова webсайту університету. Розробники зазначають, що при складанні рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не береться.
Новий webрейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками у липні 2019 року.
Загалом, рейтинг охоплює понад 12 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу, з них 320 закладів вищої освіти з України.
Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч ВНЗ світу та укладається з 2004 року однією з найбільших наукових установ Європи – Національною дослідницькою радою Іспанії. Найбільшу вагу в рейтингу (80%) займають показники цитованості ВНЗ в мережі Інтернет та у наукометричній базі Scopus. Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики «відкритого доступу» до результатів своїх досліджень, навчальних матеріалів, нормативної бази тощо. У 2015 році Лабораторія Cybermetrics внесла зміни у розрахунок показників, значно збільшивши вплив університетських публікацій, які входять в 10% найбільш цитованих у відповідних галузях науки за даними Scimago (на основі Scopus). Цього року методика рейтингу також зазнала деяких змін. Webometrics продовжує боротися з нечесними практиками підвищення рейтингу за рахунок штучних зовнішніх посилань. Для цього було додано додаткові фільтри в алгоритм підрахунку показника цитованості веб-ресурсів. Також автори рейтингу виправили недолік, пов’язаний з дискримінацією ВНЗ з «міських» доменів, який був присутній у попередній редакції.
Рейтинг публікується двічі на рік — у січні та в липні.
Станом на липень 2019 року університет посідає 35 місце серед ВНЗ України та 5170 місце серед ВНЗ світу.

 

Рейтинг за показниками Scopus станом на квітень 2020 року

У квітні 2020 року сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг субєктів наукововидавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань даних публікацій.
Станом на квітень 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса посідає 21 місце (10 серед класичних університетів) серед 177 ЗВО України за показниками публікаційної активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Університет зберіг свої позиції як серед класичних університетів, так і в загальному рейтингу.
Індекс Гірша ДонНУ імені Василя Стуса становить 32.