Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

 

 1. Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
 2. Згода на збір та обробку персональних даних;
 3. Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
 4. Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 6. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 7. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 8. Копія паспорта;
 9. Копія першої сторінки закордонного паспорта (за наявності);
 10. Копія документа про зміну прізвища (за наявності);
 11. Копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера; копія документа про зміну прізвища (за наявності).
 12. Розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 13. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Донецького національного університету імені Василя Стуса, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 14. Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 15. Завірена копія трудової книжки;
 16. 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
Оригінали паспорта та дипломів про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи (з доповненням: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти, 10 файлів, 20 листів паперу формату А4) подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Прийом документів:

 • з 13 червня 2023 року по 05 серпня 2023 року; 
 • з 11 грудня 2023 року до 19 січня 2024 року. 

 

Адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, кімната 613

Часи роботи: Понеділок – П’ятниця з 09.00 до 17.00

e-mail: [email protected]