Обрати сторінку

Захист Щербакової Н.В.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.12 в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за адресою: м. Вінниця, вулиця Грушевського, 2,  каб. 125

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право:

21 червня 2024 року о 1200 годині

ЩЕРБАКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 на тему: «Правове забезпечення реорганізації господарських організацій»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

ОПОНЕНТИ:
Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (м. Одеса);
Рєзнікова Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (м. Київ);
Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (м. Київ). 

Із дисертацією можна ознайомитись на офіційному сайті (https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/521) та у бібліотеці Донецького національного університету імені Василя Стуса за адресою:
м. Вінниця, вулиця Грушевського, 2,  каб. 103