Обрати сторінку

Докторантура

Докторантура — форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса докторантура діє на 13 спеціальностях.

До докторантури ДонНУ імені Василя Стуса приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, після захисту якої і затвердження її ДАК України, йому присвоюється зазначений ступінь.