Обрати сторінку

Наукові видання

У 2016 р. в Університеті видавалось 6 наукових фахових журналів і збірників, зареєстрованих Державною атестаційною колегією МОН України. Більшість видань пройшли міжнародну реєстрацію, одержавши міжнарод­ний індекс ISSN.

Зроблено певні кроки із входження наукових періодичних видань Уні­верситету до міжнародних НБД. Так, збірник наукових праць «Лінгвістичні студії» (Linguistic Studies) є реферованим виданням, яке, крім ISSN, має Online ISSN 2308-0019, та пройшло міжнародну реєстрацію і включене до: Genamics JournalSeek, ULRICHSWEBTM Global Serials Directory, Google Scholar, Electronic Journals Library, The Runking Web of World Repositories, Directory of Open Access Repositories.

На сьогодні редакційні колегії наукових фахових видань проводять роботу з перереєстрації в Міністерстві юстиції України у зв’язку з наданням Університету імені Василя Стуса.

Також продовжено розпочату в 2015 р. роботу зі створення повнофунк­ціонального порталу наукових фахових видань Університету.

Портал наукових фахових видань Донецького національного університету імені Василя Стуса знаходиться за посиланням.