Обрати сторінку

Напрями наукових досліджень

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р., № 535 зі змінами, внесеними наказом від 17.04.2012 р., № 472 для Університету було затверджено Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок:

І. У галузі фундаментальних досліджень: теорія функцій і функціональний аналіз; механіка деформівного твердого тіла; нанофізика і нанотехнології; розвиток хімічних знань про речовини та процеси; економічні науки; культурологічні дослідження.

ІІ. У галузі прикладних досліджень: інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; нові речовини та матеріали.

Ознайомитись з Тематичним планом держбюджетних науково-дослідних робіт за 2017 рік можна за посиланнямза 2018 рік – за посиланням, за 2019 рік – за посиланням, за 2020 рік – за посиланням,  за 2021 рік – за посиланням, за 2022 рік – за посиланням

Ознайомитись з Проектами ДФФД за 2017 рік можна за посиланнямза 2018 рік – за посиланням.

Ознайомитись з Тематичними планами науково-дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу викладачів, на 2017 рік – за посиланням , на 2018 рік – за посиланням,  на 2019 рік – за посиланням, на 2020 рік – за посиланням, на 2021 рік – за посиланням, на 2022 рік – за посиланням

Ознайомитись з Конкурсом проєктів молодих учених 2021 – за посиланням