Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада Д11.051.13

Термін дії: до 30.06.2021
Голова ради: Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса,  спеціальність 23.00.02
Заступник голови: Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д.політ.н., професор, перший проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса,  спеціальність 23.00.02
Секретар ради: Мацишина Ірина Віталіївна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02
Шифр і назва спеціальностей, з яких функціонує рада:
  • 23.00.02 – політичні інститути та процеси
Контакти:
 +380 97 449 70 38 (Мацишина Ірина Віталіївна)
Склад ради:

Голова ради:
1. Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.
Заступник голови:
2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д.політ.н., професор, перший проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.
Вчений секретар:
3. Мацишина Ірина Віталіївна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:
4. Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., професор, ректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
5. Іваницька Ольга Павлівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
6. Касьянова Марина Миколаївна, д.політ.н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.;
7. Коч Світлана Вадимівна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 23.00.02.;
8. Лазарович Микола Васильович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 23.00.02.;
9. Лендьел Мирослава Олександрівна, д.політ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 23.00.02;
10. Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
11. Побочий Іван Андрійович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 23.00.02.;
12. Попов Володимир Юрійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.;
13. Примуш Микола Васильович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.;
14. Рудницький Сергій Владиславович, д.політ.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.02.;
15. Чальцева Олена Михайлівна, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.

Ознайомитись з авторефератами, дисертаціями і відгуками на них можна на сайті Автореферати дисертацій  за допомогою вкладки “Архіви”.

Інформація стосовно дати, місця і часу проведення захисту знаходиться за посиланням .