Обрати сторінку

Архів спеціалізованих вчених рад

Спеціалізована вчена рада К11.051.12

Шифр і назва спеціальностей:
12.00.04 – «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Спеціалізована вчена рада К 11.051.14

Шифр і назва спеціальностей:
10.02.01 – українська мова
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство