Обрати сторінку

Автореферати дисертацій

У 2016 р. в університеті функціонувало 5 спеціалізованих вчених рад, з них 1 – із захисту докторських і кандидатських та 4 – із захисту канди­датських дисертацій за 8 спеціальностями (2 – із захисту докторських і
6 – із захисту кандидатських дисертацій). За 2016 р. у спеціалізованих вчених радах ДонНУ імені Василя Стуса захищено 19 дисертацій17 кандидатських і 2 док­торські, – що на 5 дисертацій більше, ніж попереднього року.

За 2016 р. відхилених Атестаційною колегією МОНУ дисертацій, захи­щених у спеціалізованих вчених радах ДонНУ імені Василя Стуса, немає.

З 1 червня 2017 року в університеті функціонує 4 спеціалізовані вчені ради, з них 1  – із захисту докторських і кандидатських та 3 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями (3 – із захисту докторських і 7 – із захисту кандидатських дисертацій).

З авторефератами дисертацій можна ознайомитись на сайті Автореферати дисертацій