Обрати сторінку

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада – захист Кулявця О.С.

Шифр і назва спеціальності:
081 «Право»

Спеціалізована вчена рада – захист Бахура О. В.

Шифр і назва спеціальності:
081 «Право»

Спеціалізована вчена рада – захист Антонової М. В.

Шифр і назва спеціальності:
035 «Філологія»

Спеціалізована вчена рада – захист Бартош І.І.

Шифр і назва спеціальності:
081 «Право»

Спеціалізована вчена рада – захист Стрюк Н.В.

Шифр і назва спеціальності:
035 «Філологія»

Спеціалізована вчена рада – захист Гузенко А. О.

Шифр і назва спеціальності:
292 “Міжнародні економічні відносини”

Спеціалізована вчена рада – захист Кінащук А. В.

Шифр і назва спеціальності:
035 «Філологія»

Спеціалізована вчена рада – захист Степаненко В.О.

Шифр і назва спеціальності:
051 «Економіка»

Спеціалізована вчена рада – захист Дубеля М.В.

Шифр і назва спеціальності:
292 “Міжнародні економічні відносини”