Обрати сторінку

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада – захист Дубеля М.В.

Шифр і назва спеціальності:
292 “Міжнародні економічні відносини”

Спеціалізована вчена рада – захист Кінащук А. В.

Шифр і назва спеціальності:
035 «Філологія»

Спеціалізована вчена рада – захист Гузенко А. О.

Шифр і назва спеціальності:
292 “Міжнародні економічні відносини”