Обрати сторінку

Вісник студентського наукового товариства

Відповідно  до рішення  Вченої ради університету від 25 січня 2008 р., Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса видається щорічно. Вісник студентського наукового товариства (СНТ) входить до переліку показників, щодо визначення додаткових балів для конкурсного відбору вступників на навчання за ступенем освіти магістра у ДонНУ імені Василя Стуса.

Відповідно до телефонограми №31 від 12.01.2016 р. запропоновано видання щорічного Вісника студентського наукового товариства.

Для публікації статті необхідно подати до редколегії збірника:

  • заявку від факультету на публікацію статей в збірнику «Вісник СНТ» у 2018 році за встановленою формою;
  • статті у друкованому (за підписом автора і наукового керівника) та електронному вигляді відповідно до правил для авторів, що додаються у телефонограмі;
  • рецензію наукового керівника.

Матеріали для збірника подаються факультетами до 01 квітня 2020 р. до Навчально-наукової лабораторії «Молодіжна наукова майстерня», ради СНТ (вул. 600-річчя, 21, кімн. 611).

Додаткова  інформація за телефоном: (0432) 50-89-37 та поштою [email protected].
Електрона версія випусків «Вісник СНТ ДонНУ» на  Сайті збірника