Обрати сторінку

Конференції

Назва конференції Дата проведення Місце проведення Детальна інформація
VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері»

14 квітня 2023 р.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист – за посиланням
І Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 55-річчю кафедри фінансів і банківської справи «Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України»

27 квітня 2023 р.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса
(форма проведення конференції – online на платформі ZOOM)
Інформаційний лист – за посиланням
ХXІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»

2 грудня 2022 р.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист – за посиланням
III Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні технології обробки даних»

8 грудня 2022 р.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист – за посиланням
І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень»
18 листопада 2022 р.
Донецький національний університет
імені Василя Стуса в дистанційному (віддаленому) форматі
Інформаційний лист – за посиланням

Наказ про проведення конференції

VІІ Міжнародна наукова конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології»
16-17 листопада 2022 р.
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист:
українською
англійськоюНаказ про проведення VІІ Міжнародної наукової конференції
Міжнародна науково-практична  конференція «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку»
7-8 жовтня 2021 року
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист:
українською
англійською
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов»,
25 січня 2021 року
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інформаційний лист за посиланням
ІV Міжнародна (ХIV Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2021)
23–25 березня 2021 року
Донецький національний університет імені Василя Стуса, факультет хімії, біології і біотехнологій за посиланням
ХХ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
(XХ International scientific conference for students, post-graduates and young scientists «Management of development of social and economic systems: globalization, business, sustained economic growth)
24-25 листопада 2020 р. м. Вінниця за посиланням
ІІ Міжнародна наукова конференція «Травневі студії 2020: історія, міжнародні відносини» присвячена 100-річчю Варшавського договору між Україною та Польщею. 23-24 квітня 2020 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, факультет історії та міжнародних відносин за посиланням
XX Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
23-24 квітня 2020 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» 22–23 квітня 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
ІІI Міжнародна (ХIІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2020) 25–27 березня 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
українською
англійською
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» 17 січня 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук»
21 листопада 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса
факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування
Інформаційний лист:
українською мовою 
англійською мовою
XIX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених
«Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
13-15 листопада 2019 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
XII Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена 215-й річниці з дня народження В. Буняковського 2-6 липня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція
«Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи»
16-17 травня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця Інформаційний лист:
українською мовою
англійською мовою
Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов»
25 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
XIX Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
23-24 квітня 2019 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
Міжнародна наукова конференція
«Травневі студії 2019: історія, політологія, міжнародні відносини»
24 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця, вул. Грушевського, 2
Інформаційний лист:
українською мовою
англійською мовою
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвячена пам’яті професора В.Д. Волкова
23 квітня 2019 року Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний
центр
«ДонНУ-Поділля»,
м. Хмельницький,
вул. Свободи, 36
Інформаційний лист:
за посиланням
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів»
19-20 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – Х» 16-17 квітня 2019  року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
ІІ Міжнародна (ХІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2019) 19–21 березня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
українською
англійською
ХVІІI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених
«Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
14-16 листопада 2018 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
XVІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
24-25 квітня 2018 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» 3-4 квітня 2018 року Національна академія правових наук України за посиланням
І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2018) 27–29 березня 2018 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
українською
англійською
Міжнародна науково-практична конференція «ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» (International Scientific-Practical Conference
«TRANSFORMATIONS OF HISTORICAL MEMORY»)
 22-23 лютого 2018 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, історичний факультет за посиланням
ХVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених
«Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
4-6 грудня 2017 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ЛИХОЛОБОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 4 листопада 2017 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, історичний факультет за посиланням
Міжнародної конференції DEMPhA (Differential Equations, Mathematical Physics and Applications), (Диференціальні рівняння, Математична фізика та їх застосування) 17-19 жовтня 2017 року м. Черкаси за посиланням
Перша Міжнародна науково–практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», присвячена пам’яті В.Є. фон Граффа. 10-11 жовтня 2017 року смт. Графське, Волноваський р-н Донецька обл., Великоанадольський лісовий коледж за посиланням
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 10 жовтня 2017 року ДонНУ імені Василя Стуса за адресою: вул. 600-річчя, 21. О 15-й годині в аудиторії 307 за посиланням
XVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
26-27 квітня 2017 р.

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2017) 27–29 березня 2017 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ № 104 від 27.02.2017 р.

Інформаційний лист:
українською
англійською

ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених
«Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
14-16 грудня 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток» 12-13 жовтня 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21 за посиланням
XVІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
19-21 квітня 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2016) 29-30 березня 2016 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ № 104 від 27.02.2017 р.

Інформаційний лист:
українською

ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених
«Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»
7-9 грудня 2015 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням
XV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
21-23 квітень 2015 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет за посиланням