Обрати сторінку

Конференції

Назва конференції Дата проведення Місце проведення Детальна інформація
ІІ Міжнародна наукова конференція «Травневі студії 2020: історія, міжнародні відносини» присвячена 100-річчю Варшавського договору між Україною та Польщею. 23-24 квітня 2020 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, факультет історії та міжнародних відносин за посиланням
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» 17 січня 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» 22–23 квітня 2020 року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – Х» 16-17 квітня 2019  року Донецький національний університет імені Василя Стуса за посиланням
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів»
19-20 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвячена пам’яті професора В.Д. Волкова
23 квітня 2019 року Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний
центр
«ДонНУ-Поділля»,
м. Хмельницький,
вул. Свободи, 36
Інформаційний лист:
за посиланням
Міжнародна наукова конференція
«Травневі студії 2019: історія, політологія, міжнародні відносини»
24 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця, вул. Грушевського, 2
Інформаційний лист:
українською мовою
англійською мовою
Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов»
25 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція
«Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи»
16-17 травня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця Інформаційний лист:
українською мовою
англійською мовою
XII Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена 215-й річниці з дня народження В. Буняковського 2-6 липня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 за посиланням
ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук»
21 листопада 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса
м. Вінниця, вул. Зулінського, 31,
факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування
Інформаційний лист:
українською мовою 
англійською мовою
Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» 3-4 квітня 2018 року Національна академія правових наук України за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція «ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» (International Scientific-Practical Conference
«TRANSFORMATIONS OF HISTORICAL MEMORY»)
 22-23 лютого 2018 року Історичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса
за адресою:
вул. 600-річчя, 21.
за посиланням
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ЛИХОЛОБОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 4 листопада 2017 року Історичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2
за посиланням
Міжнародної конференції DEMPhA (Differential Equations, Mathematical Physics and Applications), (Диференціальні рівняння, Математична фізика та їх застосування) 17-19 жовтня 2017 року м. Черкаси за посиланням
Перша Міжнародна науково–практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», присвячена пам’яті В.Є. фон Граффа. 10-11 жовтня 2017 року смт. Графське, Волноваський р-н Донецька обл., Великоанадольський лісовий коледж за посиланням
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 10 жовтня 2017 року ДонНУ імені Василя Стуса за адресою: вул. 600-річчя, 21. О 15-й годині в аудиторії 307 за посиланням