Обрати сторінку

Науково-технічна рада

Склад науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса (далі — НТР):

ХАДЖИНОВ Ілля Васильович, д-р екон. наук, професор, ректор – Голова НТР;
РАДІО Сергій Вікторович, канд. хім. наук, доцент, завідувач науковою частиною НДЧ – заступник Голови НТР;
БІЛЕЦЬКА Олена Всеволодівна, канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури факультету філології, психології та іноземних мов;
ГОЦУЛЯК Юрій Вікторович, д-р юрид. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права юридичного факультету;
ДОРОНІНА Ольга Анатоліївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету;
ЄРМІШЕВ Олег В’ячеславович, канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри біофізики і фізіології факультету хімії, біології і біотехнологій;
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович, канд. техн. наук, начальник відділу розвитку молодіжного наукового потенціалу;
МІЩАН Тетяна Іванівна, директорка наукової бібліотеки;
МОВЧАН Роман Олександрович, д-р юрид. наук, професор, Голова молодіжної наукової ради;
ПРИСЕДСЬКИЙ Юрій Георгійович, д-р біол. наук, доцент, професор кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій;
ПЯТНИЦЬКОВА Ірина Володимирівна, канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин;
СІЧКО Тетяна Василівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій;
ШЕНДРИК Олександр Миколайович, д-р хім. наук, професор, декан факультету хімії, біології і біотехнологій;
ШТОВБА Сергій Дмитрович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій.

Склад НТР затверджено наказом ДонНУ імені Василя Стуса № 203/05 від 29.05.2023 р.
Склад НТР затверджено наказом ДонНУ імені Василя Стуса № 280/05 від 22.11.2022 р.
Діяльність НТР здійснюється відповідно до Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету імені Василя Стуса, затвердженого наказом від 05.11.2019 р., № 399/05, зі змінами, внесеними наказами від 04.10.2021 р., № 368/05, та від 01.11.2022 р., № 253/05.

Попередні документи, які стосуються діяльності НТР:

Склад НТР затверджено наказом ДонНУ імені Василя Стуса № 263/05 від 08.11.2022 р.
Склад НТР затверджено наказом ДонНУ імені Василя Стуса № 371/05 від 04.10.2021 р.
Діяльність НТР здійснюється відповідно до Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету імені Василя Стуса, затвердженого наказом від 05.11.2019 р., № 399/05, зі змінами, внесеними наказом від 04.10.2021 р., № 368/05.