Обрати сторінку

Науково-технічна рада

Склад науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса (далі — НТР):

ХАДЖИНОВ Ілля Васильович, д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи – Голова НТР;
РАДІО Сергій Вікторович, канд. хім. наук, доцент, завідувач науковою частиною НДЧ – заступник Голови НТР;
БАЄВ Артем Вікторович, канд. фіз-мат. наук, декан факультету інформаційних і прикладних технологій
БАРИБІН Олексій Ігорович, канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій факультету інформаційних і прикладних технологій;
БОЯРСЬКА Зорина Олександрівна, канд. біол. наук, доцент кафедри біофізики і фізіології факультету хімії, біології і біотехнологій;
ГОЦУЛЯК Юрій Вікторович, д-р юрид. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права юридичного факультету;
ДОРОНІНА Ольга Анатоліївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету;
КЛИМЕНКО Юрій Миколайович, канд. техн. наук, начальник відділу розвитку молодіжного наукового потенціалу;
ПРИСЕДСЬКИЙ Юрій Георгійович, д-р біол. наук, доцент, професор кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій;
ПЯТНИЦЬКОВА Ірина Володимирівна, канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин;
РЯЗАНОВ Микола Романович, Голова Молодіжної наукової ради університету;
СИТАР Ганна Василівна, д-р філол. наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету;
ШЕНДРИК Олександр Миколайович, д-р хім. наук, професор, декан факультету хімії, біології і біотехнологій.

Склад НТР затверджено наказом ДонНУ імені Василя Стуса № 371/05 від 04.10.2021 р.
Діяльність НТР здійснюється відповідно до Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету імені Василя Стуса, затвердженого наказом від 05.11.2019 р., № 399/05, зі змінами, внесеними наказом від 04.10.2021 р., № 368/05.