Обрати сторінку

Аспірантура

За час навчання аспіранти зобов’язані виконувати всі вимоги освітньо-наукової програми, оволодіти методами наукового дослідження та виконати заплановану наукову роботу, засвоїти програму.

Після закінчення аспірантури аспіранти можуть подати на захист дисертацію, підготовлену на основі успішно виконаної наукової роботи.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) — понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між ДонНУ імені Василя Стуса та вищими навчальними закладами (науковими установами) України та інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та спеціаліста.

Іноземні громадяни за додатковою інформацією можуть звернутися до Центру міжнародної освіти за електронною поштою: [email protected].