Обрати сторінку

Результати науково-дослідних робіт

1. Науково-дослідна робота: «Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології» 0116U002519

2. Науково-дослідна робота: «Поліоксомолібдати та поліоксовольфрамати з одно-, дво- та тризарядними катіонами металів для створення новітніх матеріалів» 0116U002521

3. Науково-дослідна робота: «Cпектральні та транспортні властивості металооксидних сполук з елементами перехідних груп» 0117U002360

4. Науково-дослідна робота: «Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах» 0117U002361

5. Науково-дослідна робота:  «Отримання антиоксидантів та розробка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення прооксидантно-антиоксидантної системи базидіоміцетів» 0117U002362

6. Науково-дослідна робота: «Високоефективні вузли радіопередавальних систем на базі підсилювачів та автогенераторів класів Е та об’ємних інтегральних схемах» 0117U002363

7. Науково-дослідна робота: «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика : комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» 0118U003137