Обрати сторінку

Заслужені професори

Рішення про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Донецького національного університету» було прийнято на засіданні Вченої Ради 7 жовтня 2000 року (Положення за посиланням). Присвоєння цього почесного звання є колективним визнанням особливих заслуг професорів університету в розвитку науки й освіти, висловленням подяки особам, які сприяли своєю діяльністю або вчинками зростанню престижу і добробуту Донецького національного університету.

 

БАЖИН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

БАЖИН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

д-р. физ.-мат. наук, професор, професор кафедри нанофізики (до 31.08.2014)

БЄЛОВОЛОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

БЄЛОВОЛОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

д-р. іст. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики (до 31.08.2014)

БОБКОВА АНТОНІНА ГРИГОРІЇВНА

БОБКОВА АНТОНІНА ГРИГОРІЇВНА

д-р. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, декан юридичного факультету (2013-2018); завідувач кафедри господарського права

БОРОДІН МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ (30.03.1916 - 24.06.1997)

БОРОДІН МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ (30.03.1916 - 24.06.1997)

д-р. фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної та математичної фізики

БУТ ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ

БУТ ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ

д-р. іст. наук, професор, проф. каф. історії слов'ян (2011-2014), в.о. зав. каф. історії України (жовтень 2014 – серпень 2017), проф. каф. історії України

ГЕТЬМАН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

ГЕТЬМАН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

д-р. хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії

ГРИНЮК РОМАН ФЕДОРОВИЧ

ГРИНЮК РОМАН ФЕДОРОВИЧ

д-р. юрид. наук, професор, заслужений юрист України, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса

ДОБРОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

ДОБРОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

д-р. іст. наук, професор кафедри історії України, декан історичного факультету (1999-2014), заслужений працівник освіти України

ЄРХОВ ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ

ЄРХОВ ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ

д-р. іст. наук, професор, проректор із навчальної роботи (1989-2004), професор кафедри всесвітньої історії (до 31.08.2013).

ІГНАТЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ

ІГНАТЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ

д-р. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри нанофізики (до 31.08.2011)

КАРГІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

КАРГІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

д-р. техн. наук, професор, декан фізико-технічного факультету (2006-2016).

КОСМОДАМІАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ (24.03.1923 – 08.06.2005)

КОСМОДАМІАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ (24.03.1923 – 08.06.2005)

д-р. фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України, зав. каф. теорії пружності й обчисл. математики (1965-2004), проректор з наук. роботи (1966-1977), засл. діяч науки і техніки України

КРУЛЬКЕВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

КРУЛЬКЕВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

д-р. техн. наук, професор, зав. кафедри інформаційних систем управління (до 6.10.2014)

ЛИХОЛОБОВА ЗОЯ ГРИГОРІВНА (29.09.1926 - 22.05.2014)

ЛИХОЛОБОВА ЗОЯ ГРИГОРІВНА (29.09.1926 - 22.05.2014)

д-р. іст. наук, професор, декан історичного факультету (1971-1972), зав. кафедри історії СРСР (1975-1996)

МАМАЛУЙ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (11.06.1935-12.02.2017)

МАМАЛУЙ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (11.06.1935-12.02.2017)

д-р. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри загальної фізики і дидактики фізики

ОЛІЙНИК МИКОЛА МАКСИМОВИЧ

ОЛІЙНИК МИКОЛА МАКСИМОВИЧ

д-р. хім. наук, професор кафедри органічної хімії

ПІРКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ (24.02.1935 – 16.07.2012)

ПІРКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ (24.02.1935 – 16.07.2012)

д-р. іст. наук, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології і методики викладання історії

РОЗКОШНИЙ АНАТОЛІЙ ПАНТЕЛІЙОВИЧ (04.08.1929 – 07.06.2009)

РОЗКОШНИЙ АНАТОЛІЙ ПАНТЕЛІЙОВИЧ (04.08.1929 – 07.06.2009)

д-р. іст. наук, професор, завідувач кафедри політології (1990-2003), заслужений працівник культури України

СЕМЕНОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

СЕМЕНОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

д-р. екон. наук, професор, зав. кафедри економічної теорії (2006-2010), професор кафедри економічної теорії (до 06.10.2014).

СИТНИК ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

СИТНИК ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

д-р економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

СОБОЛЄВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

СОБОЛЄВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин (до 06.10.2014)

ТРИГУБ РОАЛЬД МИХАЙЛОВИЧ

ТРИГУБ РОАЛЬД МИХАЙЛОВИЧ

д-р. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії функцій (1991-2003), професор кафедри математичного аналізу та теорії функцій

ХРИСТІАНОВСЬКИЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХРИСТІАНОВСЬКИЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

д-р. екон. наук, професор, декан економ. факультету (1982-1986), перший проректор (1986-2008), зав. каф. математ. і математ. методів в економіці

ЧЕРНІЧЕНКО ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЕРНІЧЕНКО ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

д-р. екон. наук, професор кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил (2005-2016), декан економічного факультету (1986-2014)

ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

д-р. фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, зав. каф. прикладної механіки і комп’ютерних технологій, Герой України

ШПАНЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

ШПАНЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

д-р. хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

БЕЗПАЛОВ МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

БЕЗПАЛОВ МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

д-р. іст. наук, професор кафедри історії слов’ян

БЛИЗНЮК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ (1922 – 12.01.2015)

БЛИЗНЮК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ (1922 – 12.01.2015)

канд. іст. наук, доцент, проректор з навч. роботи (1965-1969), зав. каф. історіографії, джерелознавства та методики викладання історії (1969-1979)

БОНДАРЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ (27.03.1945 - 18.06.2020)

БОНДАРЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ (27.03.1945 - 18.06.2020)

д-р. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики (до 06.10.2014).

БУРАВЛЬОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ

БУРАВЛЬОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ

д-р. техн. наук, професор кафедри нанофізики, проректор з наукової роботи (1981-1984), заслужений діяч науки і техніки України

ВОЛКОВ В’ЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ (26.02.1937 – 29.11.2014)

ВОЛКОВ В’ЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ (26.02.1937 – 29.11.2014)

к.ю.н., проф. каф. конст. та міжнар. права, декан екон.-правового ф-ту (1983-2008), засл. працівник освіти України

ГІРШМАН МИХАЙЛО МОЙСЕЙОВИЧ (20.10.1937 — 17.05.2015)

ГІРШМАН МИХАЙЛО МОЙСЕЙОВИЧ (20.10.1937 — 17.05.2015)

д-р. філол. наук, професор, професор кафедри теорії літератури і художньої культури (до 31.08.2014)

ДОВБНЯ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

ДОВБНЯ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики та теорії систем управління

ЗАГНІТКО АНАТОЛІЙ ПАНАСОВИЧ

ЗАГНІТКО АНАТОЛІЙ ПАНАСОВИЧ

д-р філол. наук, проф.; член-кор. НАН України; декан філол. факультету, проф. кафедри загальн. та прикладн. мовознавства і слов'янської філології

ІОНІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ

ІОНІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ

д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

КРИХТІН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ (01.07.1928 – 04.11.2003)

КРИХТІН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ (01.07.1928 – 04.11.2003)

д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри політичної економії (1965-1985), заслужений діяч науки і техніки України

ЛИСЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ (20.07.1945 - 21.12.2020)

ЛИСЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ (20.07.1945 - 21.12.2020)

д-р. екон. наук, професор, директор Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика» (до 06.10.2014), член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

МАКОГОН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

МАКОГОН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

д-р. екон. наук, професор; завідувач кафедри міжнародної економіки (1995-2016), заслужений діяч науки і техніки України.

НЕДОПЬОКІН ФЕДІР ВІКТОРОВИЧ (12.03.1949 - 22.10.2020)

НЕДОПЬОКІН ФЕДІР ВІКТОРОВИЧ (12.03.1949 - 22.10.2020)

д-р. техн. наук, професор кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології та екології (до 06.10.2014)

ОТІН ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ (13.04.1932 – 14.01.2015)

ОТІН ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ (13.04.1932 – 14.01.2015)

д-р. філол. наук, професор, зав. каф. загального мовознавства та історії мови (1976-2014), декан філолог. ф-ту (1986-2013), засл. діяч науки і техніки України

ПОНОМАРЕНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ (18.01.1922 – 15.03.2009)

ПОНОМАРЕНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ (18.01.1922 – 15.03.2009)

д-р. іст. наук, професор, ректор (1975-1986), заслужений працівник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України

РУСАКОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

РУСАКОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

д-р. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики і дидактики фізики

СЕНІВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ (22.06.1945-03.05.2018)

СЕНІВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ (22.06.1945-03.05.2018)

д-р. філол. наук, професор, в.о. завідувача кафедри романських мов та світової літератури

СИДОРОВА АНТОНІНА ВАСИЛІВНА

СИДОРОВА АНТОНІНА ВАСИЛІВНА

д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

СТУПІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (05.03.1942 – 04.05.2013)

СТУПІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (05.03.1942 – 04.05.2013)

д-р. техн. наук, проф., зав. каф. фізики нерівн. процесів, метрології та екології (1987-2013), декан фізичн. ф-ту (1986–1995), проректор з наук. роботи (1995–2008), засл. діяч науки і техніки України

УСОВА ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА (09.08.1924 – 04.10.2013)

УСОВА ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА (09.08.1924 – 04.10.2013)

д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології (1965-1982), декан біологічного факультету (1966-1972)

ЦИГАНЕНКО ГАЛИНА ПАВЛІВНА (07.09.1919 – 06.02.2015)

ЦИГАНЕНКО ГАЛИНА ПАВЛІВНА (07.09.1919 – 06.02.2015)

д-р. філол. наук, професор, завідувач кафедри російської мови (1969-1976, 1984-1989), декан філологічного факультету (1967-1969, 1981-1984)

ШАЛДИРВАН ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ШАЛДИРВАН ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

д-р. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної і математичної фізики (до 06.10.2014)

ШЕВЧУК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (10.09.1930 – 18.05.2008)

ШЕВЧУК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (10.09.1930 – 18.05.2008)

д-р. хім. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (1966-2003)

ШЕНДРИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

ШЕНДРИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

д-р. хім. наук, професор, в.о. директора ННІ хімії, заслужений діяч науки і техніки України

Відповідно до протоколу №7 засідання Вченої ради університету від 25.03.2016 р. позбавити почесного звання “Заслужений професор Донецького національного університету” доктора філологічних наук, професора Каліущенка В.Д. за виконання адміністративних та управлінських функцій у діяльності навчальних закладів освіти та незаконних органів державного управління на територіях, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014р. №1085.

Відповідно до протоколу №8 засідання Вченої ради університету від 22.04.2016 р. позбавити почесного звання “Заслужений професор Донецького національного університету” доктора технічних наук, професора Сторожева В.І. за участь у науковому, виховному та навчальному процесах закладів освіти, роботі експертних та дисертаційних рад, вищої атестаційної комісії при так званому “Міністерстві освіти і науки ДНР”.

Відповідно до протоколу №8 засідання Вченої ради університету від 22.04.2016 р. позбавити почесного звання “Заслужений професор Донецького національного університету” доктора фізико-математичних наук, професора Калоєрова С. О.   за участь у науковому, виховному та навчальному процесах закладів освіти, роботі експертних та дисертаційних рад, вищої атестаційної комісії при так званому “Міністерстві освіти і науки ДНР”.

Відповідно до протоколу №5 засідання Вченої ради університету від 31.03.2017 р. позбавити почесного звання “Заслужений професор Донецького національного університету” доктора філологічних наук, професора Федорова В.В. за виконання адміністративно-організаційних функцій у діяльності навчальних закладів освіти та незаконних органів управління на територіях, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014р. №1085 та за участь у науковому, виховному та навчальному процесах закладів освіти, роботі експертних та дисертаційних рад при так званому “Міністерстві освіти ДНР”.