Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році.

Шифр і назва галузі науки Код і назва спеціальності Кількість бюджетних місць
 03 Гуманітарні науки 035 Філологія* 1
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 1
  052 Політологія 0
08 Право 081 Право 1
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 0

*  ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”