Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі університету здійснюється за 13 науковими спеціальностями.

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році.

Шифр і назва галузі науки

Код і назва спеціальності

Кількість бюджетних місць

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія

0

  033 Філософія

0

  035 Філологія

1

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

1

  052 Політологія

1

  053 Психологія

0

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

0

08 Право 081 Право

0

10 Природничі науки 102 Хімія

0

11 Математика та статистика 111 Математика

0

  113 Прикладна математика

0

 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

0

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 1