Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі здійснюється за такими спеціальностями:

Шифр і назва галузі науки Код і назва спеціальності
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
08 Право 081 Право
10 Природничі науки 102 Хімія
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини