Обрати сторінку

Лисенко Юрій Григорович
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика»

Ю. Г. Лисенко народився 20 липня 1945 р. у м. Краснодон Луганської області.
У 1963 р. після закінчення школи вступив в Харківський інститут радіоелектроніки. В 1968 р. отримав спеціальність інженера електронної техніки і був направлений на роботу у відділ АСУВ Донецького машинобудівного заводу ім. 15-річчя ЛКСМУ (тепер Донецькгірмаш).
Проявив себе ініціативним фахівцем, зробив 10 раціоналізаторських пропозицій. Впровадив проєкт об’єднання двох електронно-обчислюваних машин «Мінськ-22» в єдиний комплекс, що надало можливість підвищити ефективність роботи обчислювального центру підприємства. Так було зроблено перший крок до постановки і вирішення за допомогою ЕОМ економічних задач.
У Донецькому державному університеті пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри, директора Науково-дослідного інституту «Проблеми економічної динаміки», директора Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика».

З 1982 р. – кандидат економічних наук, доцент (1983 р.), а з 1992 р. – доктор економічних наук, професор (1994 р.).
Уперше на теренах України Ю. Г. Лисенко став ініціатором створення в 1993 р. спеціальності «Економічна кібернетика» та підкомісії економічної кібернетики Науково-методичної комісії «Економіка і підприємництво» при Міністерстві освіти і науки України, яку й очолив.
Опублікував близько 300 наукових робіт: зокрема, монографії «Моделі управління госпрозрахунковим промисловим підприємством» (1991 р.), «Леверидж: Економічні додатки» (1999 р.), «Рейтингове управління економічними системами» (1999 р.), «Механізми управління економічною безпекою» (2002 р.), «Організація контрольно-ревізійної діяльності в регіоні» (2002 р.), «Пошук ефективних рішень в економічних задачах» (2002 р.), «Моделі управління проектами в нестабільному економічному середовищі» (2002 р., 2009 р.), «Ефективне управління рекламним бізнесом» (2003 р.), «Комплексні оцінки в системі рейтингового управління» (2003 р.), «Управління великим промисловим комплексом в транзитивній економіці» (2003 р.), «Система фінансового менеджменту вищого навчального закладу» (2004 р.), «Корпоративна система управління контрольно-ревізійною діяльністю в регіоні» (2004 р.), «Моделі управління кваліфікованою робочою силою» (2005 р.), «Стратегія формування інвестиційної привабливості металургійних підприємств України» (2005 р.), «Управління маркетинговим потенціалом підприємства» (2005 р.), «Сучасні технології в управлінні медичним страхуванням та лікувальним процесом» (2005 р.), «Економіка і кібернетика підприємства: Сучасні інструменти управління» (2006 р.), «Моделі управління фінансовими потоками Міністерства освіти і науки України» (2006 р.), «Система комп’ютеризованого фінансового менеджменту вищого навчального закладу» (2007 р.), «Фінансовий менеджмент вищого навчального закладу з використанням новітніх інформаційних технологій» (2007 р.), «Система управління державними фінансами галузевого міністерства» (2007 р.), «Методологія моделювання життєздатних систем в економіці» (2009 р.), «Управління комерційним банком: інноваційний аспект» (2009 р.), «Методи антикризового управління за слабкими сигналами» (2009 р.), «Механізми управління виконанням соціально-економічних програм» (2009 р.), «Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти» (2011 р.). Є автором підручників: «Економічна кібернетика» (2005 р.), «Экономическая кибернетика» з грифом МОНУ (2007 р.), а також навчальних посібників: «Інформатика і комп’ютерна техніка: „Електронна комерція”» (2004 р.), «Економічна кібернетика» (1999 р. 2004 р.), «Економічна динаміка» (2000 р.), «Нейронні мережі та генетичні алгоритми» (2003 р.), «Система управління якістю промислового підприємства» (2004 р.), «Імітаційне моделювання економічних систем» (2007 р.), «Управління фінансово-економічною діяльністю ВНЗ» (2007 р.).

Наукові доробки Ю. Г. Лисенка знайшли широке використання при розробці процедур ефективного управління економічними системами на основі досягнень економічної науки трансформаційного періоду, економіко-математичних методів та новітніх інформаційних технологій. На їхній базі у м. Донецьку було створено наукову школу з проблем управління економікою трансформаційного періоду. Він підготував 27 докторів та 52 кандидати наук для навчальних закладів наукових і промислових підприємств Києва, Харкова, Запоріжжя, Черкас.
Ю. Г. Лисенко проявив себе як ініціатор і організатор впровадження наукових результатів у виробництво. Розробки НДІ «Проблеми економічної динаміки» широко використовуються на промислових підприємствах. Розробки Ю. Г. Лисенка та його школи дали можливість заощадити значні трудові, матеріальні і фінансові ресурси на провідних підприємствах, а саме: «Азовмаш», «Норд», «Азовсталь», «Донцемент» та інших. Для названих підприємств кафедра економічної кібернетики під керівництвом Ю. Г. Лисенка успішно готує спеціалістів за денною та заочною формами навчання.
У 1992–2006 рр. кафедра економічної кібернетики та ВАТ «Азовсталь» плідно співпрацювали. Йдеться про спонсорську допомогу «Азовсталі», яка сприяла розвитку кафедри. У відповідь понад 300 економістів-кібернетиків (з них 100 магістрів) активізували роботу команди менеджерів «Азовсталі», а 2 доктори та 18 кандидатів наук, підготовлених кафедрою, посилили керівний склад підприємства інтелектуально виваженими кадрами найвищого ґатунку.
Як видатний вчений Ю. Г. Лисенко виступив організатором і учасником 11 всеукраїнських та міжнародних виставок. Науковий колектив під його керівництвом за фундаментальну роботу «Система управління фінансами в галузі освіти і науки» у 2008 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 4 від 06.01.2012 р. Цю роботу передано для впровадження у навчальні заклади України I–IV рівнів акредитації. У наказі основним виконавцем робіт з повномасштабного впровадження зазначеної Системи названо ННІ «Економічна кібернетика» Донецького національного університету. Вона дає змогу суттєво поліпшити якість використання фінансів ВНЗ та підзвітних Міністерству освіти і науки України підприємств і установ. До 10 % скоротилися витрати на їхнє утримання. Систему перейняли Міністерство охорони здоров’я та Міністерство внутрішніх справ України.
У 1996 р. в Донецькому національному університеті була відкрита спеціалізована Вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 11.051.01 на чолі з Ю. Г. Лисенком. Рада готує фахівців за трьома економічними спеціальностями 08.01.01 «Економічна теорія», 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання», 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». За період роботи Ради захищено більш ніж 150 дисертаційних робіт. Ю. Г. Лисенко також є членом спеціалізованої ради К 11.051.07 у Донецькому національному університеті.
Результати наукових досліджень вчених у галузі економіко-математичного моделювання та економічної кібернетики знайшли своє відтворення на сторінках таких видань: міжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика» (з 2000 р.), а також збірників наукових статей: «Нове в економічної кібернетиці» (з 1999 р.), «Моделі управління в ринковій економіці» (з 1997 р.) та монографічного циклу «Життєздатні системи в економіці (2004 р.). Їхнім головним редактором є Ю. Г. Лисенко.
Юрій Григорович, виходячи з потреб подальшого розвитку навчального процесу та наукових досягнень університету, ініціював створення Науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки в 2004 р. Очолив його в Донецькому національному університеті як структуру подвійного підпорядкування: Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. В 2009 р. його призначено керівником Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика». За значні досягнення у розвитку економічної науки Ю. Г. Лисенка загальними зборами Національної академії наук України обрали членом-коресподентом НАН України (2006 р.).
Він також займається суспільною роботою: є членом ради Донецького національного університету, віце-президентом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетика», Головою Донецького відділення Академій технологічних наук України.

Нагорода від Президента України В. А. Ющенка

За підготовку висококваліфікованих фахівців Юрія Григоровича відзначено грамотами Міністерства освіти і науки України (1979 р., 1995 р., 2000 р.), грамотою Донецької обласної ради (2004 р.), ректора університету (багаторазово). В 2004 р. указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він відзначений державними нагородами: «Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України» (2008 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2010 р.); а також грамотами Міністерства освіти і науки України (1979 р, 1995 р., 2001 р.), Донецької обласної ради (2004 р., 2010 р., 2011 р.), ректора університету (багаторазово), Знаками «Відмінник освіти України» (2009 р.), «Петра Могили» (2010 р.), Знаком НАН України «За підготовку наукової зміни» (2010 р.).