Обрати сторінку

Крулькевич Михайло Іванович
Професор кафедри інформаційних систем управління, доктор технічних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльност, член-кореспондент Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем

Народився 10 листопада 1934 р. в м. Сталіні. У 1952 р. після закінчення середньої школи вступив в Донецький індустріальний інститут, який закінчив в 1957 р., отримавши кваліфікацію гірського інженера, і був направлений на роботу в трест «Красноармейскуголь» на шахту № 1 «Центральна», де працював гірським майстром. У 1958 р. був переведений на шахту «Краснолиманская», де працював гірським майстром, помічником начальника, начальником гірнопрохідної ділянки, у складі якої було 17 бригад (350 гірників). У 1963 р. він став до роботи в Інституті гірської справи АН СРСР старшим інженером. У цьому ж році був переведений на роботу старшим науковим співробітником в Донецькій науково-дослідний гірський інститут.
У 1965 р. М. І. Крулькевич був прийнятий в очну аспірантуру Московського гірського інституту, де під керівництвом відомих вчених, академіків В. В. Ржевського та А. С. Бурчакова формувалася наукова школа, що займалася дослідженнями в області управління. Після захисту кандидатської дисертації (1968 р.) Михайло Іванович був направлений на роботу в Інститут гірської механіки і технічної кібернетики АН України старшим науковим співробітником. Науково-педагогічна діяльність М. І. Крулькевича почалася в Донецькому державному університеті в 1970 р. Напрям наукової діяльності – менеджмент, підприємництво, регіональне управління.
У 1974 р. на економічному факультеті університету за ініціативою М. І. Крулькевича була створена перша в системі вищої освіти України кафедра організації управлінської праці (нині – кафедра інформаційних систем управління), якою Михайло Іванович керував більше 30 років. Колектив кафедри здійснював навчання студентів за фахом «Документознавство й організація управлінської роботи». Була відкрита аспірантура, а в період переходу на триступінчасту систему підготовки фахівців – також магістрат. У 1984 р. М. І. Крулькевич захистив в Інституті геотехнічної механіки АН України (м. Дніпропетровськ) докторську дисертацію на тему: «Розробка системи методів розрахунку і оптимізації параметрів технологічних процесів вугільних штольнь» і отримав науковий ступінь доктора технічних наук. У 1985 р. йому присвоєно звання професора.
У 90-і рр. через зміни у структурі управління народним господарством, перехід підприємств на ринкові відносини, створення значної кількості малих підприємств і різних форм виробничих об’єднань нестримно змінювався характер документаційного забезпечення управління. У цих умовах виникла потреба у фахівцях-документознавцях широкого профілю, які уміють розробляти і реалізовувати стратегію господарської і управлінської діяльності підприємств, здатних самостійно вирішувати питання ділової співпраці в усіх аспектах економіко-управлінської роботи на підприємствах. Починаючи з 1994 р., відповідно до урядової постанови про введення нових напрямів підготовки фахівців з вищою освітою, була відкрита нова спеціальність «Інформаційні системи в управлінні», а в 1995 р. кафедра була перейменована і стала назватися «Інформаційні системи управління».
М. І. Крулькевич створив наукову школу в галузі управління підприємством. Під його керівництвом підготовлено 1 доктора і 14 кандидатів наук. Михайло Іванович – автор понад 200 наукових робіт, зокрема більш ніж 20 монографій, з-поміж яких: «Інформаційна діяльність в організаціях», «Механізація і автоматизація управління», «Оптимізація оперативного управління вугільною штольнею», «Методи мережевого планування і управління», «Кібернетика на шахті», «Основи систем виробничо-економічної інформації» та ін. Понад 50 наукових робіт опубліковано в спеціальних виданнях. Низка статей вийшли в зарубіжних видавництвах: Росії, Польщі.
У 2005 р. Михайлу Івановичу присвоєно звання Заслуженого професора ДонНУ. У 2006 р. М. І. Крулькевич став учасником академічного проекту – створення довідкового посібника з термінології в галузі інформатизації («Інформатизація: понятійний словник термінів і абревіатур». Донецьк: ІЕП НАН України, 2006 р.). Михайло Іванович є автором (співавтором) понад 20 навчальних посібників, з-поміж яких: «Комунікації в управлінській діяльності організацій» (з грифом Міністерства освіти і науки України), «Комунікаційні процеси і технології в менеджерській діяльності організацій», «Методологія і методика наукових досліджень» та ін. Ним розроблені і реалізуються авторські курси «Комунікації в управлінській діяльності», «Організація інформаційної діяльності», «Основи підприємництва», «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Основи наукових досліджень».
Створені лабораторія, навчальний кабінет, бібліотека за профілем спеціальності. Михайло Іванович зробив істотний внесок у підготовку фахівців для багатьох галузей промисловості і державного управління. М. І. Крулькевич – член експертної ради секції «Інформатика, кібернетика» Міністерства освіти і науки України. Входить до складу двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті, був членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Багато разів виступав опонентом захисту дисертацій. Широкий круг його творчих зв’язків з науково-дослідницькими інститутами і вузами України: Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, Київським національним університетом культури і мистецтв тощо. Міжнародні зв’язки Михайло Іванович підтримує із Всеросійським інститутом документознавства і архівної справи (м. Москва, Росія), університетом ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). М. І. Крулькевич брав активну участь у суспільному житті університету. Обирався членом профкому, головою групи народного контролю університету. За дорученням керівництва університету був на чолі штабу будівництва і розвитку бази відпочинку «Наука» в селищі Мелекіне. Нагороджений знаком «Відмінник вищої школи».
М. І. Крулькевич – член-кореспондент Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. Професійна і наукова діяльність М. І. Крулькевича висвітлена в книгах:
– Вовків В. Д. Час вибрав нас. Донецьк, 2003;
– Донецький державній університет / ред. кол.: В. П. Шевченко та ін. Донецьк: МП «Вітчизна», 1998. 160 с.;
– Донецький національній університет / ред. кол.: В. П. Шевченко (відповід. ред.) та ін. Донецьк: Норд-Прес, 2002. 340 с.;
– Учені Донецького національного університету / ред. кол. В. П. Шевченко (відповід. ред.) та ін. Донецьк: Норд-Прес, 2006 372 с.
Біографія Михайла Івановича Крулькевича вміщена в книзі «Хто є хто в Донецьку. Біографічний довідник». Донецьк: ТОВ Фірма «Інтерерхоббіекспо», 2005.