Обрати сторінку

Волков В’ячеслав Дмитрович
(26.02.1937–29.11.2014)
Професор кафедри конституційного та міжнародного права, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений працівник освіти України

В. Д. Волков народився у м. Тула (Російська Федерація) 26 лютого 1937 р. З 1958 по 1962 рр. навчався у Харківському юридичному інституті. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1971 р. працює у Донецькому державному університеті заступником декана економічного факультету, деканом обліково-фінансового факультету, головою профкому працівників університету, завідувачем кафедри. З 1983 р. по 2008 р працював деканом економіко-правового факультету. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 1993 р. Почесне звання «Заслужений професор ДонНУ» присвоєно у липні 2008 р.

В. Д. Волков у родинному колі

Успадкувавши від батьків кращі риси – інтелігентність, чесність, порядність, природну красу, доброзичливість, – В’ячеслав Волков своїм життям примножив їх, додавши талант організатора, гостроту мислення, сміливість в ухваленні рішень, аналітичний розум ученого і керівника.
Професор В. Д. Волков відомий як учений, крупний організатор у системі освіти, науковий керівник аспірантів. Усі, хто знає В’ячеслава Дмитровича, вчився з ним, працював, відзначає його працьовитість, цілеспрямованість, масштабність його діяльності.
Під його керівництвом випущено понад 10 тисяч студентів, серед яких близько 5 тисяч юристів, підготовлено 7 кандидатів юридичних наук.
Він є спеціалістом з конституційного права і місцевого самоврядування, автором монографій, низки навчальних посібників, серед яких навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, має близько 200 наукових та методичних видань. Найвизначнішими його роботами є «Лекции по государственному праву Украины» (1992 р.), «Основы государственной власти в Украине» (1994 р.), «Державне право України» (1995 р.), «Местное государственное управление и самоуправление» (1995 р.), «Конституционное право Украины» (у співавторстві, 1999 р.), «Коммунальное право Украины» (у співавторстві, 2000 р.), «Конституционные права и свободы граждан Украины и механизм их реализации» (у співавторстві, 2000 р.), учебное пособие «Конституционное право Украины» (у співавторстві, 2005 р.), «Комунальне право України» (у співавторстві, 2006 р.), навчальний посібник з організації та проведення СРС «Конституційне право України» (у співавторстві, 2007 р.), «Медичне право України» (у співавторстві, 2008 р.), навчальний посібник «Комунальне право України». (у співавторстві, 2009 р.), навчальний посібник «Пособие для первокурсника» (у співавторстві, 2009 р.).
В’ячеслав Дмитрович постійно займався науковим редагуванням монографій, навчальних посібників, навчально-методичної літератури. Був головним редактором журналу «Правничий часопис Донецького університету». Має спеціальну відзнаку як редактор за результатами II Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. Лауреат Всеукраїнського конкурсу 2000 р. на краще професійне досягнення «Юрист року» в номінації «Юрист-викладач», лауреат 2003 р. в номінації «Юрист-організатор юридичної освіти». Був членом координаційної ради області з правового виховання та членом Наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст, членом Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, лауреатом щорічної енциклопедії «Хто є хто у світі». Учасник проєкту Tacis «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони».
В. Д. Волков брав участь у підготовці наукових висновків із правозастосовної діяльності: пропозиції та зауваження до проєкту Закону про парламентську опозицію від 04.09.2006 р. № 1011-1, поданого в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України та за запитом Комітету з питань правової політики Верховної Ради України; Експертного висновку на запит судді Конституційного Суду України С. Р. Станік щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору» від 20 квітня 2004 року № 1683-IV включно з Угодою про формування Єдиного економічного простору та Концепцією формування Єдиного економічного простору та інші.
У січні 2000 р. за активною участю В. Д. Волкова факультетом виграно грант уряду США на розробку правових навчальних курсів і спільних наукових досліджень з юридичною школою права Піттсбурзького університету. За активною участю В. Д. Волкова велася робота з реалізації спільної програми з Даремським університетом (Англія) та юридичною школою Піттсбурзького університету з розробки правових навчальних курсів і спільних наукових досліджень. Разом з Центром Європейського і порівняльного права Міністерства юстиції брав участь у розробці навчальних курсів для державних службовців із підвищення кваліфікації у галузі європейського права.

В. Д. Волков з професорсько-викладацьким складом та співробітниками факультету

У В’ячеслава Дмитровича було добре розвинене відчуття нового, передового в освіті. За його участю створені Центри практичного навчання, Європейського і міжнародного права, Інформаційних технологій, Довузівської підготовки, Асоціацію випускників, Бюро зі сприяння працевлаштуванню випускників, Зал судових засідань, наочні аудиторії. Все це дало змогу В. Д. Волкову створити згуртований і висококваліфікований колектив та організувати його ефективну роботу.
Відмінна риса, яка притаманна професору Волкову, – робота з людьми, його шанобливе ставлення до колег. Сприяв професійному становленню колег, які працювали під його керівництвом. Ідеї, думки, конкретні справи В’ячеслава Дмитровича були націлені на майбутнє всього колективу ЕПФ і кожного його співробітника.
В. Д. Волкова нагороджено почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 20-річчя створення економіко-правового факультету Донецького національного університету (2003 р.). Переможець конкурсу (спеціальний приз) «Вчитель-новатор», який оголошено компанією Майкрософт Україна за сприяння Міністерства освіти і науки України (навчальний посібник «Конституционное право Украины» на CD) (2004 р.).
Указом Президента України В. Д. Волкову присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» № 518/2004 11 травня 2004 р. Його також нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю і почесною грамотою від Донецької державної обласної адміністрації.