Обрати сторінку

Христіановський Вадим Володимирович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики та математичних методів в економіці.
Дійсний член Академії технологічних наук України

Народився 17 січня 1942 р. в с. Оленівці Волноваського району Донецької області.
Вступив до Таганрозького державного радіотехнічного інституту на спеціальність «Конструювання і технологія виробництва радіоапаратури». Проте закінчити цей ВНЗ йому не вдалося за сімейними обставинами.
Після армії в 1965 р. відновився в Таганрозькому радіотехнічному інституті. В цей час був створений в Донецьку Донецький науковий центр, і Донецький державний університет оголосив перший набір, куди і вступив Вадим Володимирович на математичний факультет, який закінчив з відзнакою, одержавши кваліфікацію економіста-математика і направлення в аспірантуру за фахом «Економічна кібернетика». Він закінчив аспірантуру і у 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. Все подальше життя Вадима Володимировича було пов’язане з Донецьким національним університетом.
Після розподілу почав працювати на кафедрі економічної кібернетики спочатку асистентом, потім старшим викладачем і доцентом.
Згодом кафедра економічної кібернетики була поділена на дві: кафедру математики і математичних методів в економіці та економічної кібернетики. Вадим Володимирович залишився працювати на кафедрі математики та математичних методів в економіці спочатку доцентом, а після захисту докторської дисертації – професором. З 1977 р. почав діяльність як заступник декана економічного факультету, з 1982 р. стає деканом цього факультету. На посаді проректора з навчальної роботи (1986–2008 рр.) очолював навчально-методичну та організаційну роботу в університеті. В 1994 р. обраний завідувачем кафедри математики і математичних методів в економіці.

Готові до перемоги!

Вадим Володимирович зі школи захоплювався ігровими видами спорту: волейболом, баскетболом, ручним м’ячем, був членом збірної волейбольної команди армійського підрозділу, займався альпінізмом, туризмом та іншими видами спорту. Університетський туристичний клуб «Альпіна» бере початок з шістдесятих років минулого століття, біля витоків якого стояв студент В. В. Христіановський. Саме за його пропозицією туристичний клуб одержав назву «Альпіна».
Вадим Володимирович виявив себе як талановитий вчений і вмілий організатор вищої школи і науки.
Має особисті ділові якості організатора навчального процесу, добре опанував складну нормативну базу вищої школи. Здійснював керівництво, пов’язане із всебічним виявленням ініціативи і самостійності працівників університету.
Очолював роботу з комп’ютеризації навчальної та адміністративно-управлінської діяльності. Був керівником роботи з налагодження в університеті надійної мережі INTERNET відповідно до проєкту програми TACIS. Організував наукову комп’ютерну лабораторію, яку обладнано сучасними демонстраційними засобами, що дає можливість викладачам успішно займатися науковою діяльністю.

Зустріч почесного доктора ДонНУ, академіка НАН України, Голови Верховної Ради України В. М. Литвина

За період роботи в університеті опублікував 245 наукових і науково-методичних робіт, є автором і співавтором 15 монографій, 36 навчальних посібників, серед яких 6 отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Підготував 12 кандидатів наук, керує роботою аспірантів і здобувачів.
Наукові інтереси належать галузі розробки моделей підтримки прийняття рішень у системах, що функціонують в умовах дестабілізуючих впливів. Очолює напрям, пов’язаний з новими розробками в галузі загальної теорії систем, нелінійної динаміки, синергетики.
Був керівником трьох міжнародних науково-методичних тем, у яких брали участь вчені Великобританії, Австрії, Німеччини.
В. В. Христіановський – сучасний організатор навчального процесу, який опанував всю новітню інформацію про сьогоденні проблеми освіти. Перехід освіти в університеті на кредитно-модульну систему дотепер є найважливішим питанням в його роботі. Ним розроблена й адаптована до місцевих умов нормативна база з ліцензування, атестації й акредитації університету, а також створені положення і нормативні документи за багатьма напрямами навчально-методичної діяльності вищого навчального закладу.

Наукова конференція в Алушті на чолі з Президентом Академії економічних наук України М. Г. Чумаченком (крайній зліва)

Вадим Володимирович є організатором багатьох конференцій і семінарів, зокрема міжнародних. Роботи, виконані за міжнародним проєктом в галузі економетрики, демонструвалися на виставці «Освіта в Україні» в Києві й одержали схвалення наукової громадськості.
Він 16 років був членом Ворошиловського районного виконавчого комітету в м. Донецьку.
Вадим Володимирович є заслуженим працівником освіти України, академіком Академії технологічних наук України, має почесне звання «Заслужений професор Донецького національного університету», почесні грамоти на міністерському, обласному та університетському рівнях.