Обрати сторінку

Розкошний Анатолій Пантелійович
(04.08.1929–07.06.2009)
Професор, доктор історичних наук, академік Української Академії політичних наук, Заслужений працівник культури України

Народився 4 серпня 1929 р. в селищі Білокам’янка Артемівського району Донецької області. У 1939 р., з огляду на зміну батьком роботи, переїхав до м. Костянтинівки, де жив і продовжував навчання в школі до жовтня 1941 р.
Під час окупації фашистами Донбасу жив із сім’єю на Уралі в сел. Богдановичі Свердловської області, продовжував навчання в школі. Наприкінці 1943 р. повернувся в місто Костянтинівку, де й закінчив десятирічку.
З 1948 по 1953р. – студент відділення журналістики Харківського державного університету.
Журналістська творчість почалася ще в шкільні роки з публікацій в костянтинівській місцевій газеті «Знамя индустрии» та виступів на місцевому радіо. Це були переважно вірші, присвячені знаменним датам, та особисті ліричні вірші. Найпершим був вірш у газеті через почуття радості та гордості, викликані перемогою у Другій світовій війні.
Після закінчення університету з відзнакою отримав призначення на роботу в газету «Радянська Донеччина». Працював у цій газеті по 1969 р. на посадах завідувача відділами: радянського будівництва, партійно-державного контролю, партійного життя, листів та робсількорів. З останнім пов’язаний поглиблений інтерес до теорії, історії та практики робсількорівського руху.
Одночасно вчився в аспірантурі Харківського державного університету, після закінчення якої в 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Робкорівський рух Донбасу в роки першої п’ятирічки» і отримав ступінь кандидата історичних наук.
Як член Спілки журналістів отримав від правління обласної організації доручення – очолити створений наприкінці 50-х рр. Донецький обласний університет робсількорів.
У 1980 р. Донецький обласний університет робсількорів був нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а його керівникові присвоєно почесне звання Заслуженого працівника культури.
Двічі обирався членом Правління Спілки журналістів СРСР, тричі – членом Правління Спілки журналістів України, чотири рази – членом правління обласної журналістської організації, очолював у республіканській спілці комісію по роботі з громадськими кореспондентами.
Редакційна практика, спрямована на зміцнення зв’язків з робсількорами, особиста участь із їхнього залучення до редакційної роботи стали основою виходу у світ монографії «Общественные начала в печати» (1983 р.), яка згодом стала основою докторської дисертації, присвяченої громадським засадам у пресі (захист відбувся у Вченій раді факультету журналістики Московського державного університету в 1985 р.).
Інтерес до історії, потяг до науки обумовили перехід у 1969 р. на викладацьку роботу в Донецький державний університет, де пройшов шлях від викладача до доцента і професора.
З 1966 р. А. П. Розкошний працює в Донецькому державному університеті, спочатку з 1966 р. на правах сумісництва, а з 1969 р. – в штаті: доцент, професор кафедри історії КПРС, завідувач кафедри наукового комунізму, завідувач кафедри політології; з 2003 р. – професор кафедри політології і за внутрішнім сумісництвом професор секції журналістики. Загальний стаж роботи в Донецькому національному університеті – 40 років.
А. П. Розкошний є засновником (з 1990 р.) кафедри політології. Забезпечив її становлення і розвиток як випускової, сприяв освоєнню викладачами більше двадцяти профілюючих предметів і спецкурсів, відкриттю і діяльності аспірантури і виходу в 2003 р. на четвертий рівень акредитації.

У складі викладацького колективу

А. П. Розкошний – один із найдосвідченіших викладачів кафедри політології: практично він першим взявся за текстуальну розробку навчального курсу «Політологія», коли в 1990 р. була переорієнтована на цей предмет кафедра: вже в 1993 р. він один із перших в Україні видав навчальний посібник з політології «Опорные конспекты по политологии», який був удостоєний заохочувального призу міжнародного фонду «Відродження» і на основі якого було потім видано кафедральний навчальний посібник «Политология. Конспекты лекций».
Йому також належить авторство навчального посібника «Основи конфліктології» (1997 р.), коли предмет з такою ж назвою було включено до навчального плану підготовки політологів. Відгукуючись на потребу читання спецкурсів для політологів і журналістів, проф. А. П Розкошний розробив і опублікував кілька спецкурсів: «Пресса в политической жизни общества» (1998 р.), «Засоби масової інформації у політичному житті суспільства» (2003 р.), «Демократія в журналістській творчості» (2005 р.), «Державна інформаційна політика і свобода слова в Україні» (2005 р.), «Політика і журналістика» (2007 р.).
На відділенні журналістики факультету додаткових професій Донецького національного університету читав два предмети: «Основи журналістики» та «Творча лабораторія журналіста». Керував виробничою практикою, яку студенти проходять в редакціях газет.
Опублікував близько 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 10 навчальних посібників, із них 5 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 13 навчально-методичних посібників, 3 монографії.
Найбільш значні публікації – з грифом Міністерства освіти і науки України: «Основи конфліктології» (навчальний посібник), «Опорные конспекты по политологии» (навчальний посібник), «Засоби масової інформації в політичному житті суспільства» (спецкурс).
Підготував 3-х аспірантів до захисту кандидатських дисертацій історичного профілю і 3-х кандидатів політичних наук, щороку керував п’ятьма аспірантами політологічного профілю.
Керівник наукової школи «Журналістська школа А. П. Розкошного», яка пройшла у своєму розвитку три етапи. Дата створення наукової школи – 1970 р. Основні напрями діяльності: пропаганда журналістських знань серед молоді; участь у наукових конференціях із проблем преси; наукова розробка проблем сучасних ЗМІ з подальшою публікацією в наукових збірках та журналах; керівництво аспірантами в руслі журналістської тематики.
Перший етап – коли А. П. Розкошний був ректором Донецького обласного університету робсількорів (1958–1988 рр.); в ньому пройшли навчання понад 10 тисяч активістів преси Донецької області, з яких близько 300 стали професійними журналістами. Другий – коли він керував у Донецькому державному університеті громадським факультетом журналістики (1970–1990 рр.); його закінчили понад 700 студентів, 60 із яких пішли в професійну журналістику. Третій – коли А. П. Розкошний, викладаючи з 1996 р. спецкурси з журналістики, сприяє виходу фахівців-політологів і фахівців-журналістів у практичну журналістику. Брав участь і виступив з доповідями більш як на десяти міжнародних та республіканських наукових конференціях, присвячених проблемам сучасної політики, засобам масової інформації.
З 1958 р. був членом Національної Спілки журналістів України, з 1994 р. – академіком Української академії політичних наук.
Нагороди: Срібна медаль ВДНГ СРСР (за представлений в павільйоні преси досвід Донецького обласного університету робсількорів, 1965 р.), Грамота Президії Верховної Ради України (за роботу цього університету –1980 р.), почесне звання «Заслужений працівник культури України» (1980 р.).