Обрати сторінку

Пономаренко Григорій Якович
(18.01.1922–15.03.2009)
Доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України

Народився у 1922 р. в с. Надлак Новоархангельського району Кіровоградської області. Закінчив Кременчуцьку військову авіаційну школу, історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1975–1986 рр. – ректор Донецького державного університету.
Основна сфера наукових зацікавлень професора Г. Я. Пономаренка пов’язана з дослідженням трудової діяльності робітничого класу України у міжвоєнний період (1918–1939 рр.).
Засновник наукової школи «Проблеми індустріальної модернізації Донбасу в 20–30-і рр. XX століття». У цьому напрямі ним безпосередньо підготовлено 5 докторів і 35 кандидатів наук. Автор 150 друкованих праць, із яких 3 індивідуальні та 12 колективних монографій:
– История технического развития угольной промышленности Донбасса. В 2-х т. Киев: Наук. думка. 1969;
– Во главе трудового подъема. Киев: Вища шк., 1971;
– Курсом индустриализации. Донецк: Донбасс, 1974;
– Очерки истории Донецкой областной комсомольской организации. Киев: Молодь, 1987;
– Донецький політехнічний інститут. Донецьк, 1997;
– Донецький державний університет. Донецьк, 1997;
– Донецький національний університет. Донецьк: Норд-Пресс, 2002;
– Учені Донецького національного університету. Донецьк: Норд-Пресс, 2006.

Авторський колектив книг «Донецький національний університет» (2002 р.) та «Учені Донецького національного університету» (2006 р.)

З 1950 р. після державного призначення пов’язав свою долю з Донбасом став викладачем політехнічного інституту.
За півстоліття педагогічної діяльності виявив себе як високопрофесійний викладач, талановитий вихователь студентської молоді, яка із задоволенням слухала його загальні і спеціальні курси. Особливо талант Григорія Яковича розкрився в університеті. Педагогічну майстерність, новаторський підхід до висвітлення складних проблем минулого нашої  Вітчизни та історичної науки завжди відзначали як викладачі, так і студенти. Йому цілком заслужено одному з перших надано звання «Заслужений професор Донецького національного університету».
У період ректорської діяльності професора Г. Я. Пономаренка в університеті з року в рік збільшувалися обсяги і ефективність досліджень, втричі зросли обсяги господарської договірної тематики. Університет уперше почав брати участь у розробці найважливіших комплексних республіканських програм.
Професор Г. Я. Пономаренко вживав дієві заходи щодо утворення єдиного наукового комплексу, який складався з університету і Донецького академічного наукового центру, був членом і керівником комісії ради Донецького наукового центру з удосконалення творчої співдружності академічних інститутів і ВНЗ Донбасу.

Серед Заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти та культури України

Науково-педагогічну діяльність професора Г. Я. Пономаренка гідно оцінила держава. Він нагороджений орденами «Знак Пошани», «Трудового Червоного Знамені»; медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За доблесну працю до 100-річчя від дня народження В. І. Леніна» та ін., Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України», мав іменні відзнаки – «Відмінник вищої школи СРСР», «Відмінник народної освіти України, Заслужений професор Донецького національного університету, президентський стипендіат.