Обрати сторінку

Олійник Микола Максимович
Професор кафедри органічної хімії, доктор хімічних наук

Народився 29.11.1936 р. в с. Вільшани Дергачівського району Харківської області.
У 1959 р. закінчив хімічний факультет Харківського державного університету. Того ж року вступив до аспірантури при кафедрі технічної хімії, пізніше перейменованої на кафедру кінетики та каталізу в ХДУ. Його науковим керівником був Л. М. Литвиненко, який пізніше став академіком АН України та першим ректором Донецького університету.
У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Біфункціональний каталіз в реакціях ацилювання ароматичних амінів» і був переведений у лабораторію біохімії при кафедрі органічної хімії Донецького державного університету викладачем. З 1976 р. став завідувачем кафедри органічної хімії ДонДУ. У 1985 р. захистив докторську дисертацію «Закономірності дії органічних каталізаторів у неводних середовищах при переносі ацильних груп», з 1985р. – доктор хімічних наук, з 1987 р. – професор кафедри органічної хімії.

Довгий час працював заступником декана хімічного факультету із суспільно-корисної роботи, був головою профбюро факультету. У 1991–1994 рр. – депутат Донецької обласної ради. Був головою навчально-методичної комісії факультету, членом методичної комісії з хімії при Міністерстві освіти та науки України, членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ІнФОВ НАН України.
Займається кінетикою та каталізом органічних реакцій, а саме дослідженнями механізмів біфункціонального, основного та нуклеофільного каталізу. На базі цих досліджень у співавторстві з Л. М. Литвиненком та співробітником ІнФОВ, доктором хімічних наук В. А. Савеловою підготовлено три монографії:
– Литвиненко Л. М., Олейник Н. М. Органические катализатори и гомогенный катализ. Киев: Наук. думка, 1981. 259 с;
– Литвиненко Л. М., Олейник Н. М. Механизмы действия органических катализаторов. Основнной и нуклеофильный катализ. Киев: Наук. думка, 1984. 264 с;
– Савелова В. А., Олейник Н. М. Механизмы действия органических катализаторов. Бифункциональный и внутримолекулярный катализ. Киев: Наук. думка, 1990. 296 с.

З 1991 р. Микола Максимович займається науково-методичною роботою з проблем новітніх технологій та технологій тестування. Загальна кількість його друкованих праць – 137, із них у закордонних виданнях – 42, авторських свідоцтв – 4, загальна кількість науково-методичних публікацій – 38. Моніторингу знань учнів загальноосвітніх шкіл присвячено 19 праць, із грифом МОН у 2004 р. – 2:
– Романенко Ю. А., Олійник М. М. Тестовий контроль із хімії: для учнів 8–9 класів. Ч. 1. Київ: Перун, 2004. 269 с.;
– Романенко Ю. А., Олійник М. М. Тестовий контроль із хімії: для учнів 10–11 класів. Ч. 2. Київ: Перун, 2004. 273 с.
Видані методичні посібники для студентів:
– Швайка Ол., Олійник М. Сучасні методи синтезу лікарських засобів: курс лекцій. Донецьк: ДонНУ, 1999. 166 с.;
– Олійник М. М., Романенко Ю. А. Навчальний посібник зі спецкурсу «Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань у сучасних технологіях навчання». Донецьк: ДонНУ, 2001. 84 с.;
– Олійник М. М., Швед О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичних методів дослідження (для студентів спеціальності «Хімія»). Донецьк: ДонНУ, 2002. 122 с.;
– Швед О. М., Сінельникова М. А., Олійник М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з органічної хімії (для студентів спеціальності «Хімія»). Ч. 1: Номенклатура. Теорія електронних зміщень. Вуглеводні. Донецьк: ДонНУ, 2004. 139 с.
Під керівництвом М. М. Олійника захищені чотири кандидатські дисертації з кінетики та каталізу органічних реакцій та одна – з науково-методичної проблеми.