Обрати сторінку

Бородін Михайло Олексійович
(30.03.1916–24.06.1997)
Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної та математичної фізики,
Заслужений професор Донецького національного університету

Михайло Олексійович Бородін народився 30 квітня 1942 р. в м. Петропавлівську (Казахстан). У 1944 р. сім’я переїхала в м. Сталіно. Після війни його батько працював викладачем в Донецькому педагогічному інституті, був першим деканом математичного факультету (1965 р.) і брав активну участь у створенні університету.
М. О. Бородін закінчив школу у 1959 р. У 1959–1964 рр. навчався на механіко-математичному факультеті Ростовського державного університету, де активно займався науковою роботою. Результатом стала перша наукова стаття, опублікована в одному з центральних журналів Академії Наук СРСР. У 1964 р. стає аспірантом. У 1965 р. його призвали до лав Радянської Армії.
У 1965 р. в Донецьку створений науковий центр Академії наук України. До Донецька були запрошені учені з усіх регіонів Радянського Союзу. Це запрошення прийняли багато видатних учених, серед яких були математики І. І. Гіхман, І. І. Данилюк, Я. Б. Лопатинський, Р. Д. Суворов, механіки П. В. Харламов, А. С. Космодем’янський. Багато хто з них приїхав разом зі своїми аспірантами. Почався бурхливий розвиток науки в Донбасі. 

    Академік АН України І. І. Данилюк з учнем

Після демобілізації на початку 1966 р. М. О. Бородін переведений в аспірантуру Донецького державного університету. Тут, на кафедрі диференціальних рівнянь, почалася його наукова і педагогічна діяльність.
Науковим керівником М. О. Бородіна став академік НАНУ І. І. Данилюк, який тоді очолював Інститут прикладної математики і механіки НАНУ.
Тема кандидатської дисертації була присвячена дослідженню крайових задач для аналітичних функцій багатьох комплексних змінних, що стало продовженням досліджень, розпочатих у студентські роки. У дисертації була побудована формула Коші для низки областей у просторі функцій багатьох комплексних змінних, отримана формула обчислення індексу для нескінченної системи сингулярних інтегральних рівнянь. Ці результати були отримані вперше. Дисертація успішно захищена в травні 1969 р. У січні 1969 р. М. О. Бородін стає асистентом кафедри диференціальних рівнянь.

На лекції (фізичний факультет, 1978 р.)

На початку 70-х рр. президент НАНУ Б. Е. Патон доручив І. І. Данилюку, який керував Інститутом прикладної математики і механіки, розробити математичну модель електрошлакової переплавки. Цей технологічний процес був розроблений в Інституті електрозварювання НАНУ і давав можливість створювати злитки високої міцності. Крім того, зварювальні шви, отримані за допомогою електрошлакової переплавки, виявлялися міцнішими за зварюваний метал. Дотепер не існує сучасних металургійних підприємств, де б не використовувався цей технологічний процес.
Була організована група з молодих математиків для створення і вивчення математичної моделі, до якої увійшов і М. О. Бородін. Так він почав займатися так званою проблемою Стефана (вперше сформульована австрійським фізиком І. Стефаном у 1989 р. для вивчення теплових і дифузійних процесів). Дослідженню цієї складної проблеми М. О. Бородін присвятив багато років. У результаті вдалося довести існування розв’язку в найзагальнішому випадку. Для цього довелося створити новий метод, який дав змогу досліджувати і низку інших важливих проблем математики. Це стало результатом захисту докторської дисертації. Здобуті результати доповідалися на міжнародних конференціях, були опубліковані у відомих вітчизняних і зарубіжних журналах та отримали загальне визнання.

            Перед засіданням кафедри

У 1975 р. була організована кафедра математики на фізичному факультеті університету. Завідувачем кафедри став М. О. Бородін. За його ініціативи кафедру названо кафедрою математичної фізики, яка створювалася для того, щоб поліпшити якість підготовки фахівців та для забезпечення вмісту всіх математичних курсів, їхня методична підтримка. Кількість математичних курсів на фізичному факультеті досить велика, тому діяльність усіх кафедр фізичного факультету вимагала координації. За 40 років існування кафедри було видано більше 30 найменувань підручників, навчальних посібників і методичних вказівок, що дало змогу повністю забезпечити високий рівень викладання всіх математичних дисциплін. Математичну освіту на фізичному факультеті здобули за ці роки понад 6 тисяч випускників. Лекції М. О. Бородіна користуються великою популярністю на фізичному факультеті. Він неодноразово здобував звання найкращого викладача.

         За підготовкою до лекції

М. О. Бородін – учасник і організатор багатьох конференцій з диференціальних рівнянь, математичної фізики. Він опублікував понад 70 наукових робіт, які видані також у США, Німеччині, Росії, Швейцарії. Ним створено більш ніж 25 навчально-методичних посібників. М. О. Бородін був членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій в ІПММ НАНУ, членом редколегії журналу «Нелинейные граничные задачи». Професор М. О. Бородін – не лише видатний учений, але й активний учасник громадського життя. Він обирався депутатом Донецької міської ради, головою спілки «Знання» Ворошиловського району м. Донецька.
М. О. Бородін нагороджений Знаком за наукові досягнення МОН України, Почесною грамотою Обласної ради за успіхи в науковій діяльності, а також іншими грамотами та подяками.