Обрати сторінку

Крихтін Євген Іванович
(01.07.1928–04.11.2003)
Академік Академії економічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор

Народився 01 липня 1928 р. у м. Костянтинівка Донецької області.
У 1946 р. вступив на економічний факультет Харківського державного університету. Після закінчення у 1951 р. з відзнакою ХДУ прийнятий до аспірантури цього університету на кафедру політичнoї економії, де у 1954 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.
Того ж року влаштовується в Донецький політехнічний інститут, де починається його педагогічна діяльність. У 1959 р. йому присвоєно звання доцента.
У 1965 р. у Донецьку відкривається державний університет, i вченого запрошують на посаду завідувача кафедри політичної економії, педагогічний колектив якої він очолював протягом наступних двадцяти років. До останніх днів життя трудова i творча діяльність професора Є. I. Крихтіна була пов’язана з цим навчальним закладом. У 1980 р. він захистив докторську дисертацію «Структура суспільного виробництва при соціалізмі (питання методології i теорії)» за фахом 08.00.01 – Політична економія, i у 1983 р. він отримав наукове звання професора, а в 1995 р. – був обраний академіком Академії економічних наук України.
Головною справою вченого-економіста стала наукова школа з проблем макроструктурних зрушень у суспільному виробництві, яку він створив разом зі своїми учнями i колегами в Донецькому національному університеті. Професор Є. I. Крихтін зробив значний внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: під його науковим керівництвом захищено 30 кандидатських i 2 докторські дисертації. У 1996 р. у Донецькому національному університеті з його ініціативи була організована перша в регіоні науково-дослідна проблемна лабораторія з економічної теорії, науковим керівником якої він став.
Цією науковою школою закладені теоретичні основи структурної перебудови національної економіки щодо умов становлення ринкової моделі господарювання. Її прибічники досліджують закономірності розвитку і зміни форм прояву перехідної економіки, розробляють нові концептуальні підходи до аналізу впливу на структуру виробництва екзогенних та ендогенних факторів, вивчають вплив економічних законів та дотримання їхніх вимог у господарстві України, створюють нові методи формування прогресивної структури суспільного виробництва, адаптивної до тих системних трансформацій, що відбуваються у нашому суспільстві.
Коло наукових інтересів Євгена Івановича завжди було широке i різноманітне. Разом зi своїми учнями він також досліджував сучасні тенденцїї соціалізацїї економічних відносин, проблеми формування соціальної інфраструктури та людського капіталу.
Є. І. Крихтін – автор понад 170 наукових праць i методичних розробок. Серед них – монографії, наукові брошури, статті.
Наукові публікацїї:
Авласенко Ю. Г., Крихтін Є. І., Зотов Л. П. Планування і комплексний розвиток економіки Донбасу. Донецьк: Донбас, 1969. 152 с;
Крихтін Є. І. Структура промисловості України та ефективність виробництва. Донецьк: ДонДУ, 1971. 104 с.;
Крихтін Є. І. Структура промисловості Донбасу і її ефективність. Донецьк: ІЕП АН України, 1972. 44 с.;
Крихтін Є. І. Економічні проблеми структурних зрушень у промисловості. Xарків: Вища школа, 1973. 128 с.;
Крихтін Є. І. Структура суспільного виробництва при соціалізмі. Київ: Вища школа, 1976. 143 с.;
Крихтін Є. І. Структура виробництва в трансформаційній економіці: методологія аналізу. Вісник ДонДУЕТ. Науковий журнал. Серія: Економічні науки. № 3. Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. С. 25–31;
Крихтін Є. І. Структурна перебудова економіки регіону та її фінансове забезпечення. Фінанси, облік, банки: збірник наукових праць / за ред. П. В. Єгорова. Донецьк: ДонНУ, УкрНТЕК, 1999. С. 51–58;
Горожанкіна М. Є., Крихтін Є. І. Економічні теорії і школи: події, імена, ідеї. Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. 198 с.
За багаторічну плідну науково-педагогічну працю йому були присвоєні почесні звання Заслужений діяч науки і техніки України (1996), Заслужений професор Донецького національного університету (2001). З 2000 р. йому встановлено стипендію Президента України для видатних діячів науки.