Обрати сторінку

Космодаміанський Олександр Сергійович
(24.03.1923–08.06.2005)
Доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України, Заслужений діяч науки України

Народився 24 березня 1923 р. у с. Ревни Брянської області.
У 1940 р. вступив на фізико-математичний факультет Воронезького університету.
Після закінчення війни продовжив навчання на механіко-математичному факультеті Саратовського державного університету (1945–1949 рр.).

Майбутній відомий вчений

Тут же у 1952 р. закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. У 1952–1953 рр. працював у Ростовському державному університеті, потім старшим викладачем, доцентом (1953) і професором (1964) Саратовського університету. У 1963 р. захистив докторську дисертацію.
У 1965 р. О. С. Космодаміанського обрано членом-кореспондентом АН України. З цього часу його трудова та наукова діяльність пов’язані з Донецьким науковим центром АН України і Донецьким університетом. За його участю в університеті було створено кафедру теорії пружності й обчислювальної математики, яку Олександр Сергійович очолював протягом 40 років. Упродовж 11 років він був проректором з наукової роботи, очолював відділ математичних проблем теорії пружності та пластичності Інституту прикладної математики та механіки АН України. Від часу заснування і до серпня 2004 р. працював завідувачем кафедри теорії пружності та обчислювальної математики Донецького університету.
У ці роки була сформована нині широковідома у республіці та далеко за її межами наукова школа О. С. Космодаміанського з механіки деформованого тіла.

Під його керівництвом захистилися понад 50 кандидатів і 7 докторів наук. Ним опубліковано самостійно та у співавторстві з учнями понад 400 наукових статей і 16 монографій та навчальних посібників з різних напрямів механіки суцільних середовищ. У видавництвах «Вища школа» і «Наукова думка» вийшли такі навчальні посібники і монографії:
– «Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами»;
– «Напряженное состояние анизотропных сред с отверстиями и полостями»;
– «Температурное напряжение в многосвязных пластинках» (співавтор – С. О. Калоєров);
– «Толстые многосвязные пластины» (співавтор – В. А. Шалдирван);
– «Динамические задачи теории упругости для анизотропных сред» (співавтор – В. І. Сторожев) тощо.

Разом з учнями

О. С. Космодаміанським та його учнями було розвинуто ефективні методи рішення різних задач теорії пружності: плоских і простірних, статичних і динамічних, для ізотропних та анізотропних, лінійно-пружних, в’язкопружних та нелінійних багатозв’язних середовищ із канонічними (круговими та еліптичними) і криволінійними контурами, пружними і жорсткими включеннями.
У 1970 р. за безпосередньою участю О. С. Космодаміанського у ДонДУ було засновано республіканський науково-технічний збірник «Теоретическая и прикладная механика», незмінним відповідальним редактором якого він був з 1975 р. Це видання з 1981 р. протягом десяти років перекладалося англійською мовою та видавалося у США.

З 1990 р. на математичному факультеті під керівництвом О. С. Космодаміанського (останнім часом під керівництвом академіка НАН України В. П. Шевченка) працює спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 «Механіка дефомірного тіла».
Наукові досягнення О. С. Космодаміанського та його школи були високо оцінені науковою спільнотою: 1990 р. його обрано академіком НАН України, у 1983 р. присвоєно звання Заслуженого діяча науки України. Він – лауреат премії Української академії наук ім. О. М. Динника (1983). Був членом Президії Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. У 1997 р. вченому присвоєно звання Соросівського професора. А в 2001 р. вперше в історії Донецького національного університету був обраний заслуженим професором ДонНУ.
Життєвий шлях академіка НАН України О. С. Космодаміанського є яскравою сторінкою в історії вітчизняної науки, історії Донецького національного університету і Донецького наукового центру НАН України. Напрями в науці, відкриті його працями, продовжують учні і послідовники.