Обрати сторінку

Шевчук Іван Олексійович
(10.09.1930–18.05.2008)
Професор, доктор хімічних наук, академік АН ВШ України

Народився 10 вересня 1930 р. в с. Вовчинець Вінницької області. В 1950–1955 рр. навчався в Київському університеті ім. Тараса Шевченка на хімічному факультеті. В період з 1955 по 1960 рр. працював начальником центральної заводської лабораторії Черкаського заводу хімреактивів. З 1960 по 1965 рр. – завідувач лабораторії Донецького інституту реактивів, в період з 1965 по 1966 рр. – начальник лабораторії Інституту люмінофорів м. Ставрополя. У 1966 р. став засновником кафедри аналітичної хімії Донецького державного університету, був одним із фундаторів хімічного факультету університету. Очолював кафедру до 2003 р., а потім був професором. У Донецькому національному університеті працював майже 42 роки. В 1964 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1970 р. – докторську дисертацію зі спеціальності «Аналітична хімія». З 1971 р. – професор, з 1994 р. – академік Академії наук вищої школи України, заслужений професор Донецького національного університету.
Вперше в Донбасі створив наукову школу хіміків-аналітиків. Підготував 22 науковці, серед яких 3 доктори наук для іноземних країн.
Професор І. О. Шевчук входив до складу Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій України, Білорусі, Росії та був членом Всесоюзної комісії з екстракції та комісії з екстракції РАН. Під керівництвом професора І. О. Шевчука створено науковий напрям у галузі фундаментальних досліджень іонних асоціатів, розділення і концентрування, експрес-аналізу об’єктів навколишнього середовища, технічних і біологічно активних речовин. Він був керівником наукової школи «Розділення, концентрування та експрес-аналіз кольорових, рідкісних металів та біологічно активних речовин».
І. О. Шевчук був родоначальником впровадження активних методів навчання аналітичної хімії в Україні. Велике значення приділяв питанням хімічної безпеки в процесі підготовки фахівців.

На основі аналітичних досліджень продуктів коксохімії І. О. Шевчук зі співробітниками запропонував метод отримання та аналізу чистих хімічних речовин. Його винахід покладено в основу технології отримання чистого роданістого натрію, який використовується для одержання штучного волокна, що дало можливість виключити його постачання з інших країн. Теоретичні розробки, виконані під керівництвом професора І. О. Шевчука співробітниками кафедри аналітичної хімії Донецького університету, належать до області розчинів і комплексних сполук, синтезу та аналізу речовин нової техніки, хімії реактивів та речовин особливої чистоти. Вперше розроблена теорія про просторову сумісність складних іонів, передбачена і здійснена екстракція високозарядних сполук, відкриті реакції перетворення кольорових асоціатів та вивчена їхня стійкість. Багато його робіт присвячено покращенню екологічного стану Донбасу. Протягом багатьох років колектив кафедри аналітичної хімії під керівництвом І. О. Шевчука проводив на міжнародному та республіканському рівнях роботи з атестації стандартних зразків сплавів. Під його керівництвом розроблено велику кількість нових методик, які було впроваджено в аналітичних лабораторіях підприємств радіоелектроніки, хімічної, металургійної промисловості, медичних та екологічних установах. Він був організатором багатьох союзних та республіканських конференцій.