Обрати сторінку

Проекти ДФФД – 2017 рік

У 2017 р. наукові колективи ДонНУ імені Василя Стуса виконують три проекти на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД).

 

Програма Назва проекту Керівник
Конкурс Ф71 на грантову підтримку наукових і науково-технічних проектів академічних інституцій та вищих навчальних закладів Криму і тимчасово окупованих територій Розробка методів та алгоритмів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під дією динамічних навантажень
(роки виконання: 2016–2017;
договір № Ф71/47-2017 від 16.05.2017 р.;
№ держреєстрації 0117U003535)
В. П. Шевченко,
д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України
Конкурс Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України «Дослідження впливу інжекції спін-поляризованих електронів на транспортні властивості надпровідних систем»
(спільно з Донецьким фізико-технічним інститутом імені О. О. Галкіна НАН України;
роки виконання 2017–2018;
договір № 9/10 від 11.10.2017 р.;
№ держреєстрації 0117U006588с)
М. О. Білоголовський, д-р фіз.-мат. наук, проф. (керівник від ДонНУ імені Василя Стуса)
Конкурс Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України «Моделювання вольт-амперних характеристик довгих джозефсонівських контактів і визначення просторово-часової динаміки для різних режимів течії вихорів»
(спільно з Інститутом металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України;
роки виконання 2017–2018)
договір № 76-ІМФ/12.0-21 від 06.11.2017 р.;
№ держреєстрації 0117U007381с)
В.С. Ткаченко, канд. фіз.-мат. наук (керівник від ДонНУ імені Василя Стуса)