Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу викладачів, на 2017 рік

№ з/п № держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Початок Закін

чення

Кафедра, яка реалізує проект
1 0113U003658 Інтеграція України в процес інтернаціоналізації сфери освітніх послуг Орєхова Тетяна Вікторівна 2013 2017 Кафедра міжнародної економіки
2 0113U003659 Формування міжнародної конкурентоспроможності регіону на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку Орєхова Тетяна Вікторівна 2013 2017 Кафедра міжнародної економіки
3 0113U003660 Спін-хвильові явища в неоднорідних магнітних наноструктурах Кучко Андрій Миколайович 2013 2018 Кафедра загальної фізики і дидактики фізики
4 0114U003525 Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України Лактіонова Олександра Анатоліївна 2014 2018 Кафедра фінансів і банківської справи
5 0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна 2017 2021 Юридичний факультет
6 0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович 2016 2021 Кафедра всесвітньої історії
7 0117U000698 Розробка рецептур виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведенням моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання Бігун Павло Петрович 2017 2019 Кафедра зоології та екології
8 0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна 2017 2021 Кафедра менеджменту
9 0117U004098 Методологічні аспекти синтезу мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів Бабаков Роман Маркович 2017 2017 Кафедра прикладної механіки та комп’ютерних технологій
10 0117U004097 Дослідження ефективності мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів Бабаков Роман Маркович 2017 2017 Кафедра прикладної механіки та комп’ютерних технологій
11 0117U000945 Інформаційна підтримка управління підприємством у сучасному комунікаційному просторі Анісімова Ольга Миколаївна 2017 2018 Кафедра інформаційних систем управління
12 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна 2017 2021 Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики
13 0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна 06.2017 06.2021 Кафедра педагогіки та управління освітою
14 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Кіпень Володимир Порфирович 06.2017 05.2022 Кафедра політології та державного управління
15 0117U006342 Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові Шаульська Лариса Володимирівна 07.2017 06.2020 Кафедри управління персоналом та економіки праці, маркетингу та економіки підприємства