Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2019 році


з\п

№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник

Кафедра

1

0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович Кафедра всесвітньої історії

2

0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна

Кафедра менеджменту

3 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

4

0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна Кафедра педагогіки та управління освітою
5 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Примуш Микола Васильович

Кафедра політології та державного управління

6

0117U006342 Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові Шаульська Лариса Володимирівна Кафедри управління персоналом та економіки праці, маркетингу та економіки підприємства

7

0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна

Юридичний факультет

8 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна Просалова Віра Андріївна

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

9

0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті Темірова Надія Романівна Кафедра спеціальних галузей історичної науки
10 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств Антонов Юрій Сергійович

Кафедра прикладной математики і теорії систем управління

11

0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації Бут Олександр Микитович Кафедра історії України

12

0118U002395 Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Тетяна Вікторівна

Кафедра міжнародних економічних відносин

13 0119U100546 Політична комунікація, міжнародна акторність та регіональна безпека Чарських Ігор Юрійович

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

14

0119U100898 Трансформації бібліотек в глобальному інформаційному суспільстві Яворська Тетяна Михайлівна Кафедра інформаційних систем управління
15 0119U101104 Експериментальна та теоретична оцінка нуклеофільності амінів та солей  тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу Швед Олена Миколаївна

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

16 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів Оленяк Мар’яна Ярославівна

Факультет іноземних мов