Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2019 році


з\п

№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник

Кафедра

1

0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович Кафедра всесвітньої історії

2

0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

3 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

4

0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна Кафедра педагогіки та управління освітою
5 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Примуш Микола Васильович

Кафедра політології та державного управління

6

0117U006342 Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові Шаульська Лариса Володимирівна Кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Маркетингу, Підприємництва, корпоративної та просторової економіки

7

0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна

Юридичний факультет

8 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна Просалова Віра Андріївна

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

9

0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті Темірова Надія Романівна Кафедра спеціальних галузей історичної науки
10 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств Антонов Юрій Сергійович

Кафедра прикладной математики і теорії систем управління

11

0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації Бут Олександр Микитович Кафедра історії України

12

0118U002395 Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Тетяна Вікторівна

Кафедра міжнародних економічних відносин

13 0119U100546 Політична комунікація, міжнародна акторність та регіональна безпека Чарських Ігор Юрійович

Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики

14

0119U100898 Трансформації бібліотек в глобальному інформаційному суспільстві Яворська Тетяна Михайлівна Кафедра інформаційних систем управління
15 0119U101104 Експериментальна та теоретична оцінка нуклеофільності амінів та солей  тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу Швед Олена Миколаївна

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

16 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів Оленяк Мар’яна Ярославівна

Факультет іноземних мов

17 0112U002345 Економіко-математичні методи та моделі функціонування систем у нестабільному соціально-економічному середовищі Христіановський Вадим Володимирович

Кафедра математики та математичних методів в економіці