Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2021 році

 (затверджений на засіданні науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 6 від 10.03.2021 р.)

з/п

№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Початок Закінчення Кафедра
1 0119U100546 Політична комунікація, міжнародна акторність та регіональна безпека ЧАРСЬКИХ Ігор Юрійович 2019 2021 Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики
2 0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя ЛИТВИНЕНКО Роман Олександрович 2016 2021 Кафедра всесвітньої історії та археології
3 0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем СИТНИК Людмила Степанівна 2017 2021 Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
4 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування СИДОРОВА Антоніна Василівна 2017 2021 Кафедра економічної та управлінської аналітики
5 0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників МАРТИНЕЦЬ Лілія Асхатівна 06.2017 06.2021 Кафедра фізики, загальної дидактики і педагогіки
6 0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи БОБКОВА Антоніна Григоріївна 2017 2021 Юридичний факультет
7 0120U103159 Соціокомунікаційні технології формування іміджу ЗВО в Україні ПРІГУНОВ Олексій Володимирович 01.2020 12.2021 Кафедра інформаційних систем управління
8 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття ПРИМУШ Микола Васильович 06.2017 05.2022 Кафедра політології та державного управління
9 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна ПРОСАЛОВА Віра Андріївна 2018 2022 Кафедра теорії та історії української і світової літератури
10 0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті ТЕМІРОВА Надія Романівна 10.2018 09.2022 Кафедра спеціальних галузей історичної науки
11 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств АНТОНОВ Юрій Сергійович 10.2018 09.2022 Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
12 0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації БУТ Олександр Микитович 10.2018 09.2022 Кафедра історії України
13 0120U101750 Діджиталізація первинних даних про біологічне та ландшафтне різноманіття Вінницької області ЛЯЛЮК Наталія Михайлівна 01.2020 12.2022 Кафедра ботаніки та екології
14 0120U102962 Розробка способів підвищення продуктивності рослин і грибів за допомогою LED лазерних систем ПРИСЕДСЬКИЙ Юрій Георгійович 06.2020 12.2022 Кафедра ботаніки та екології
15 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів ОЛЕНЯК Мар’яна Ярославівна 07.2019 12.2023 Кафедра германської філології
16 0120U100320 Культурно-мовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку ШАПОВАЛОВА Наталія Петрівна 02.2020 01.2023 Кафедра української філології і культури
17 0120U102710 Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку ЛАКТІОНОВА Олександра Анатолівна 06.2020 05.2023 Кафедра фінансів і банківської справи
18 0120U102568 Особистісні і ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності БАЦИЛЄВА Ольга Валеріївна 06.2020 06.2023 Кафедра психології
19 0120U104270 Моделювання, оптимізація та адаптація інформаційної системи управлінського і фінансового обліку закладу вищої освіти щодо змін в Законах та нормативних актах України СМОКТІЙ Кирило Вікторович 09.2020 12.2023 Кафедра комп’ютених наук та інформаційних технологій
20 0121U110142 Сумісний вплив температури та структури на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину ШВЕД Олена Миколаївна 03.2021 12.2022 Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
21 0121U100633 Обліково-аналітичний потенціал модернізації управління економікою України ІОНІН Євген Євгенович 01.2021 12.2023 Кафедра обліку, аналізу і аудиту