Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2020 році


з\п
№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Кафедра
1 0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович Кафедра всесвітньої історії та археології
2 0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна Кафедра менеджменту
3 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики
4 0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою
5 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Примуш Микола Васильович Кафедра політології та державного управління
6 0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна Юридичний факультет
7 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна Просалова Віра Андріївна Кафедра теорії та історії української і світової літератури
8 0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті Темірова Надія Романівна Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки
9 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств Антонов Юрій Сергійович Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
10 0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації Бут Олександр Микитович Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки
11 0119U100898 Трансформації бібліотек в глобальному інформаційному суспільстві Яворська Тетяна Михайлівна Кафедра інформаційних систем управління
12 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів Оленяк Мар’яна Ярославівна Кафедра германської філології
13 0120U102568 Особистісні і ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності Бацилєва Ольга Валеріївна Кафедра психології
14 0120U100320 Культурно-мовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку Шаповалова Наталія Петрівна Кафедра української філології і культури
15 0120U102710 Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку Лактіонова Олександра Анатолівна Кафедра фінансів і банківської справи
16 0120U101750 Діджиталізація первинних даних про біологічне та ландшафтне різноманіття Вінницької області Лялюк Наталія Михайлівна Кафедра ботаніки та екології
17 0120U102962 Розробка способів підвищення продуктивності рослин і грибів за допомогою LED лазерних систем Приседський Юрій Георгійович Кафедра ботаніки та екології
18 0120U103159 Соціокомунікаційні технології формування іміджу ЗВО в Україні Кирилишен Ярослав Вікторович Кафедра інформаційних систем управління
19 0120U100324 Регіоселективність ацидолізу епіхлоргідрину: вплив стеричного фактора та полярності розчинника Швед Олена Миколаївна Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
20 0120U104270 Моделювання, оптимізація та адаптація інформаційної системи управлінського і фінансового обліку закладу вищої освіти щодо змін в Законах та нормативних актах України Смоктій Кирило Вікторович Кафедра комп’ютених наук та інформаційних технологій
21 0118U002395 Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Тетяна Вікторівна Кафедра міжнародних економічних відносин