Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників у 2020 році


з\п
№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Кафедра
1 0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович Кафедра всесвітньої історії та археології
2 0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
3 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна Кафедра економічної та управлінської аналітики
4 0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою
5 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Примуш Микола Васильович Кафедра політології та державного управління
6 0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна Юридичний факультет
7 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна Просалова Віра Андріївна Кафедра теорії та історії української і світової літератури
8 0118U006124 Історична наука як фактор історичної пам’яті Темірова Надія Романівна Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки
9 0118U002394 Дослідження та комп’ютерно-математичне моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств Антонов Юрій Сергійович Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
10 0118U002396 Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації Бут Олександр Микитович Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки
11 0119U100898 Трансформації бібліотек в глобальному інформаційному суспільстві Яворська Тетяна Михайлівна Кафедра інформаційних систем управління
12 0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів Оленяк Мар’яна Ярославівна Кафедра германської філології
13 0120U102568 Особистісні і ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності Бацилєва Ольга Валеріївна Кафедра психології
14 0120U100320 Культурно-мовний простір Поділля: тенденції, проблеми, перспективи розвитку Шаповалова Наталія Петрівна Кафедра української філології і культури
15 0120U102710 Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку Лактіонова Олександра Анатолівна Кафедра фінансів і банківської справи
16 0120U101750 Діджиталізація первинних даних про біологічне та ландшафтне різноманіття Вінницької області Лялюк Наталія Михайлівна Кафедра ботаніки та екології
17 0120U102962 Розробка способів підвищення продуктивності рослин і грибів за допомогою LED лазерних систем Приседський Юрій Георгійович Кафедра ботаніки та екології
18 0120U103159 Соціокомунікаційні технології формування іміджу ЗВО в Україні Кирилишен Ярослав Вікторович Кафедра інформаційних систем управління
19 0120U100324 Регіоселективність ацидолізу епіхлоргідрину: вплив стеричного фактора та полярності розчинника Швед Олена Миколаївна Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
20 0120U104270 Моделювання, оптимізація та адаптація інформаційної системи управлінського і фінансового обліку закладу вищої освіти щодо змін в Законах та нормативних актах України Смоктій Кирило Вікторович Кафедра комп’ютених наук та інформаційних технологій
21 0118U002395 Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Тетяна Вікторівна Кафедра міжнародних економічних відносин
22 0117U006342 Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові Шаульська Лариса Володимирівна Кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Маркетингу, Підприємництва, корпоративної та просторової економіки
23 0119U100546 Політична комунікація, міжнародна акторність та регіональна безпека Чарських Ігор Юрійович Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики