Обрати сторінку

Тематичний план-2021 р.

У 2021 р. розпочато одну нову фундаментальну НДР за фаховим напрямом «Математика» та прикладну науково-технічну (експериментальну) розробку за фаховим напрямом «Інформатика та кібернетика». Загалом в університеті виконується п’ять робіт – чотири фундаментальних НДР і одна прикладна науково-технічна (експериментальна) розробка, – які фінансуються за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України.
Фінансування робіт здійснюється відповідно до наданого Міністерством освіти і науки розпису асигнувань за КПКВК 2201040 (накази МОН України від 22.01.2021 р., № 93, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.02.2021 р., № 264) та вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік» від 03.03.2021 р., № 278.
Формування Тематичного плану наукових досліджень та розробок Університету у 2021 році здійснювалося на підставі наступного.
Наказом МОН України від 26.02.2021 р., № 264, затверджено річний обсяг фінансування НДР у 2021 році у розмірі 3 437,976 тис. грн. (з загального фонду Державного бюджету України).
Відповідно до наказу МОН України «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2021 рік» від 03.03.2021 р., № 278, тематичний план наукових досліджень та розробок на 2021 рік, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, було сформовано з дотриманням наступного:
– до тематичного плану було включено фундаментальні дослідження, виконання яких розпочато у попередні роки, зокрема перехідні роботи, які розпочато у 2020 році – з обсягом фінансування в розмірі 100% від потреби на 2020 рік та перехідні роботи, які розпочато у 2019 році – за зазначеними в тематичних планах обсягами станом на вересень 2020 року;
– фундаментальні НДР, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку «високого рівня» (90 балів і вище) фінансуються в обсязі 80% від запланованого у проєкті дослідження. Проєкт Університету «Спектральні проблеми та властивості регулярності диференціальних і інтегральних операторів, крайові задачі для планарних структур» (керівник ДЕРКАЧ Володимир Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук), який посів перше місце в рейтингу за секцією «Математика» включено до Тематичного плану як виняток із фінансуванням в обсязі 80% від запланованого у проєкті дослідження;
– науково-технічні (експериментальні) розробки, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку 75 балів і вище, фінансуються у розмірі 80% від заявленого. Проєкт розробки Університету «Система локалізації, класифікації та трекінгу об’єктів у режимі реального часу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту» (керівник БАРКАЛОВ Олександр Олександрович, проф., д-р техн. наук), який набрав 79 балів за результатами експертизи, включено до Тематичного плану з фінансуванням в обсязі 80% від запланованого у проєкті розробки.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень та розробок, які виконуються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за рахунок коштів Державного бюджету України у 2021 році (затверджений на засіданні науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 6 від 10.03.2021 р.)

Науковий напрям Тип роботи, номер держреєстрації Назва роботи Керівник
Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Механіка Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100042

Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболонок та пружних твердих тіл з рідиною при дії різного виду динамічних навантажень – Кошторис НДР ШЕВЧЕНКО Володимир Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України
Математика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0121U109525

Спектральні проблеми та властивості регулярності диференціальних і інтегральних операторів, крайові задачі для планарних структур – Кошторис НДР ДЕРКАЧ Володимир Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Загальна фізика Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0120U102059

Фазово-когерентна динаміка квантових матеріалів і гібридних структур на їх основі – Кошторис НДР БІЛОГОЛОВСЬКИЙ Михайло Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук
Пріоритетний напрям: Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімія Фундаментальна НДР

№ держреєстрації: 0119U100025

Поліоксометалати, ортованадати та оксіортосилікати перехідних металів і лантанідів для створення новітніх матеріалів – Кошторис НДР РОЗАНЦЕВ Георгій Михайлович, проф., д-р хім. наук
Пріоритетний напрям: Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.
Інформатика та кібернетика Прикладна науково-технічна (експериментальна) розробка

№ держреєстрації: 0121U109526

Система локалізації, класифікації та трекінгу об’єктів у режимі реального часу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту – Кошторис НДР БАРКАЛОВ Олександр Олександрович, проф., д-р техн. наук