Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році.

Донецькому національному університету імені Василя Стуса розширили провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до списку:

Шифр і назва галузі науки

Код і назва спеціальності

Кількість бюджетних місць

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

0

 

033 Філософія

0

 

035 Філологія

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

0

 

052 Політологія

1

 

053 Психологія

0

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

1

08 Право

081 Право

0

10 Природничі науки

102 Хімія

1

11 Математика та статистика

111 Математика

0

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

1