Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Шифр і назва галузі науки Код і назва спеціальності Сертифікат про акредитацію
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1196 від 29.01.2021
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1488 від 29.04.2021
052 Політологія Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1284 від 01.03.2021
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1281 від 01.03.2021
08 Право 081 Право Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №2079 від 29.07.2021
10 Природничі науки 102 Хімія Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми,
виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1282 від 01.03.2021
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми, виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №1283 від 01.03.2021