Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році.

Донецькому національному університету імені Василя Стуса розширили провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до списку:

Шифр і назва галузі науки Код і назва спеціальності Кількість бюджетних місць
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 2
  033 Філософія 1
  035 Філологія 3
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 2
  052 Політологія 1
  053 Психологія 1
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 1
08 Право 081 Право 1
10 Природничі науки  102 Хімія 0
11 Математика та статистика 111 Математика 0
  113 Прикладна математика 1
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 1