Обрати сторінку

Інформаційний пакет підготовки докторів філософії

Нормативні документи

Порядок підготовки докторів філософії – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text

Освітньо-наукові програми

2022 р.

2021 р.

2020 р.

2019 р.

2018 р.

2017 р.

Навчальний процес

Методичні рекомендації для проходження практикуму викладача-дослідника – за посиланням
Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти – за посиланням
Академічний календар 2021-2022 навчального року – за посиланням
Модель навчального плану освітньо-наукової програми для здобувачів ступеня доктора філософії:
Формат 2020-2021 р. – за посиланням
Формат 2021-2022 р. – за посиланням

Документи про завершення виконання освітньо-наукової програми