Обрати сторінку

1 березня 2021 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 відбувся захист дисертації Янчишиної Яни Валеріївни (науковий керівник: Торчинський Михайло Миколайович, доктор філологічних наук, професор) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 (українська мова).
Офіційні опоненти: Колесник Н.С. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) та Денисюк В.В. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Детальніше за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/334