Обрати сторінку

27 серпня 2021 р. о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради для разового захисту ДФ 11.051.030 відбувся захист дисертації Темербек Аліси Олегівни (науковий керівник: Макогон Ю.В., д-р екон. н., проф.) на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 
Детальніше за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/374