Обрати сторінку

1 березня 2021 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 відбувся захист дисертації Кабанцевої Надії Вікторівни (науковий керівник: Шкворченко Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 (порівняльно-історичне і типологічне мовознавство).
Офіційні опоненти: Іваницька Н.Б. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету) та Ожоган О.В.(Національний університет «Києво-Могилянська академія»).
Детальніше за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/333