Обрати сторінку

30 грудня 2020 року об 11:00 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.051.012 відбувся захист дисертації Боровицького Олександра Андрійовича (науковий керівник:Турченко О.Г. , к.ю.н, доцент.) на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 “Право”. Офіційні опоненти: Крусян А.Р. (доктор юридичних наук, професор, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”) та Болдирєв С.В. (доцент, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Детальніше за посиланням – https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/322