Обрати сторінку

01 листопада 2019 року відбувся захист дисертації Лутави Світлани Миколаївни (науковий керівник Гнатюк Ірина Святославівна, к.ф.н., доцент, старший науковий співробітник, Донецький національний університет імені Василя Стуса) на здобуття ступеня кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.14. Офіційні опоненти: Марчук Людмила Миколаївна (д.ф.н, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) та Заїка Наталія Михайлівна (к.ф.н., Український мовно-інформаційний фонд НАН України).
Детальніше за посиланням – https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/229