Обрати сторінку

01 листопада 2019 року відбувся захист дисертації Деревянко Юлії Миколаївни (науковий керівник Козлова Тетяна Олегівна, д.ф.н., доцент, Запорізький національний університет) на здобуття ступеня кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 Офіційні опоненти: Іваницька Наталя Борисівна (д.ф.н, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету) та Оленяк Мар’яна Ярославівна (к.ф.н., доцент,  Донецький національний університет імені Василя Стуса).
Детальніше за посиланням – https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/230