Обрати сторінку

Шановні науковці!

Факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», яка відбудеться 25 квітня 2019 року у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця).

До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищих навчальних закладів.

Планується робота таких секцій:

  1. Словотвір германських, романських і слов’янських мов.
  2. Граматичний склад германських, романських і слов’янських мов.
  3. Лексична семантика (у синхронному і діахронному аспектах).
  4. Фразеологія германських, романських і слов’янських мов.
  5. Стилістика і переклад.
  6. Когнітивне дослідження германських, романських і слов’янських мов.
  7. Комунікативно-прагматичне дослідження германських, романських і слов’янських мов.
  8. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов.
  9. Література зарубіжних країн

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька.
У конференції передбачається очна та заочна участь.

Інформаційний лист конференції за посиланням.