Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.037

Створена відповідно до наказу МОН України №1296 від 02.12.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобідзе Нонни Нодарівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Менеджмент». Науковий керівник: Шаульська Л.В., д-р екон. н., проф.
З інформацією про дисертацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/402

Голова ради: Дороніна Ольга Анатоліївна, д-р екон. н., професор
Шифр і назва спеціальності: 073 «Менеджмент»
Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Дороніна Ольга Анатоліївна, д-р екон. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д-р політ. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Безгін Костянтин Сергійович, д-р екон. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Каленюк Ірина Сергіївна, д-р екон. н., професор, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
5. Левченко Олександр Миколайович, д-р екон. н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет

Дата прийняття документів до розгляду: 03 грудня 2021 р.
Дата захисту: 22 грудня 2021 року о 13-00
Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Засідання ради відбудеться з використанням засобів відеозв’язку (Zoom) в режимі реального часу за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/83245667724
Meeting ID: 832 4566 7724
(щодо технічних питань – звертатись до Калініченко Тетяни Сергіївни – [email protected])

Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту